Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a rakovina varlat

59846 Bitte verwenden Sie das Motiv nur mit Quellenangabe Foto: djd/Gesellschaft fuer Vitalpilzkunde e.V.. Verstoesse gegen das Urheberrecht muessen wir juristisch verfolgen. Bilder duerfen nur mit vollstaendiger Quellenangabe und im Zusammenhang mit dem jeweiligen Text genutzt werden. Wer Urheberrechte verletzt, muss mit erheblichen zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Bitte immer bei Verwendung Abdruckbeleg/Veroeffentlichungshinweis an: djd, Bahnhofstr. 44, 97234 Reichenberg oder an info@djd.de

Je velmi všestranný a účinný pomocník při léčbě mnoha zdravotních obtíží. Je pokusy prokázáno, že podporuje vitalitu, dodává energii fyzickou i psychickou, posiluje aktivitu imunitního systému, je silným antioxidantem, reguluje hladinu cholesterolu a cukru, navíc má též protirakovinné účinky.

Právě těm se věnovali vědci v této studii. Vybrali rakovinné Leydigovy buňky, tj. rakovinu varlat. Tento typ tvoří asi 5 % všech rakovin varlat. Jedná se o gonadostromální typ. Postihuje muže nejčastěji mezi 30.−60. rokem s produkuje androgeny. Primárně se léčí chirurgicky, tj. odstranění varlete, popř. postižených uzlin, pobřišnice. Další léčba se odvíjí od typu a rozsahu, je možné využít radio- či chemoterapii. Všechny typy léčeb silně ovlivňují organismus, zatěžují jej i poškozují. Je tedy vhodné hledat další možné postupy či podpoření léčby tak, aby byla účinnější.

Vědci izolovali z Cordycepsu cordycepin, který kombinovali s klasickými chemoterapeutiky – cisplatinou a/nebo paclitaxelem. Sledovali účinky těchto kombinací na buněčné kultuře tvořené rakovinnými Leydigovými buňkami. Zaměřili se hlavně na sledování apoptózy rakovinných buněk, tj. zda docházelo k jejich úmrtí.

V kombinaci cordycepinu a dalších chemoterapeutik došlo ke snížení životaschopnosti rakovinných buněk, projevil se aditivní efekt podávaných látek.  Při bližším zkoumání bylo odhaleno, že dochází k zastavení buněčného cyklu, tedy zastavení dělení buněk a jejich apoptóze.

Navíc tyto kombinace zvýšily aktivitu kaspáz 8, 9 a 3, které se podílejí na aktivaci a indukci apoptotických procesů, zároveň došlo k umlčení faktorů, které stojí za ochranou buněk před apoptózou, tj. např. p53.

Z provedeného pokusy vyplynulo, že kombinace chemoterapeutik a cordycepinu je velmi účinná v „zabíjení“ rakovinných buněk a že se účinky sčítají, tedy látky pro rakovinné buňky toxické působí synergicky. Toho by se mohlo využít i v klinické praxi, kdy by bylo léčba účinnější, snad možná by bylo možné i snížit dávky chemoterapeutik, aniž by došlo ke snížení účinnosti léčby.

Kang FC, Chen PJ, Pan BS, Lai MS, Chen YC, Huang BM. Apoptotic effect of cordycepin combined with cisplatin and/or paclitaxel on MA-10 mouse Leydig tumor cells. Onco Targets Ther. 2015 Sep 1;8:2345-60.