Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a záněty střev

Cordyceps sinensis je parazitická houba, jedná se o endoparazita. Cordyceps tvoří spory, které vystřeluje a ty se uchytí na kuklách/larvách hmyzu, poté vypučí vlákna, hyfy, které prorostou pevnou schránkou hmyzy do nitra a vytvoří mycelium, jež se živí hmyzem a pak vytvoří plodnici. Cordyceps je po dlouhá staletí využíván v tradičních medicínách Asie, hlavně v tradiční čínské medicíně. Současné vědecké studie prokázaly, že Cordyceps je schopná zlepšit fungování imunitního systému (podporuje protimikrobiální a protirakovinnou imunitu a omezují patologický zánět), snižuje oxidační stres i cholesterol a cukr v krvi, zabíjí nádorové buňky atd.

shutterstock_1968221

Cílem studie bylo zjistit, zda polysacharidy získané z Cordycepsu zvýší kvalitu střevní slizniční imunity a sníží oxidační stres v myším modelu zánětu střev. Nespecifické střevní záněty zahrnují dvě hlavní diagnózy Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu. Tyto nemoci jsou spojené se zánětem v trávicím traktu, který způsobuje destrukci střevní sliznice a může se šířit i přes celou střevní stěnu u Crohnovy nemoci. Příznaky střevních zánětů jsou průjmy, bolesti břicha, pokles hmotnosti, únava atd.

Autoři ke studii využili myši s utlumeným imunitním systémem a těm podávali cyklofosfamid (imunosupresivum), které způsobilo poškození střeva, narušení střevní slizniční bariéry. Myši byly rozděleny do skupin, 3 skupiny dostávaly různé dávky polysacharidů z Cordycepsu, a to 25, 50, 100 mg/kg. Jedna skupina dostávala placebo.

Hmotnost myší bez Cordycepsu výrazně poklesla, a naopak léčba Cordycepsem pomohla k nárůstu hmotnosti. Důležité bylo, že polysacharidy vedly ke zvýšení obnovy poškozené střevní sliznice a tím se zlepšila kvalita narušené střevní slizniční bariéry. Díky polysacharidům také došlo k posílení slizniční imunity. Zvýšil se počet buněk produkujících imunoglobulin IgA, a tedy i hodnoty IgA. Tento imunoglobulin je důležitý k udržení kontroly nad spřízněnými střevními bakteriemi a patogeny, tj. udržení homeostázy ve střevě. Cordyceps také zvýšil hodnoty cytokinů, které posilují imunitní odpověď, IL-4, TNF alfa, INF gamma…

Není možné opomenout ani to, že polysacharidy snížily oxidační stres, a to tím, že posílily aktivitu enzymů, které vychytávají a neutralizují volné radikály, které poškozují jak buněčné membrány, tak buněčnou DNA.

Autorům se touto studií podařilo zdokumentovat chemoprotektivní účinky Cordycepsu. Došlo k posílení slizniční imunity, snížil se oxidační stres a zlepšila se střevní slizniční bariéra.

Shuping Chen, Junqiao Wang, Qiuyue Fang, et al.Polysaccharide from natural Cordyceps sinensis ameliorated intestinal injury and enhanced antioxidant activity in immunosuppressed mice. Food Hydrocolloids Volume 89, April 2019, Pages 661-667.