Čínský herbář
Čeština

Cordyceps chrání ledvinu u systémového lupusu

Cordyceps sinensis je parazitická houba napadající larvy a kukly hmyzu, na které se uchytí jeho spory, které prorostou do schránky hmyzu a postupně hmyz pojídají, až vyplní celou schránku, vyrazí z ní na povrch jako houbová plodnice. Cordyceps sinensis je v přírodě k nalezení pouze ve vysokohorských oblastech, náhorních plošinách Himalájí. Cordyceps je po tisíce let známý v Číně a je k nalezení v historických herbářích tradiční čínské medicíny. Současné studie také ukazují, že Cordyceps má vysoký léčebný potenciál. Dokáže modulovat imunitní systém, zlepšit jeho funkce, posílit fyzickou a psychickou kondici, snižovat hodnoty krevních tuků a oxidačního stresu, ničí nádorové buňky i mnohé infekční patogeny.

lupus.

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít Cordyceps sinensis a artemisininem pro předcházení návratu zánětu ledvin u systémového lupusu.

Systémový lupus erythematosus je autoimunitní onemocnění, při němž se tvoří autoprotilátky, nejčastěji namířené proti dvoušroubovici DNA. Zánět postihuje hlavně pokožku, ale také ledviny, plíce, nervovou soustavu atd. V případě ledvin dochází ke vzniku zánětu, nefritidě, které poškozuje funkci ledvin a vede k ledvinnému selhání. Pacienti musí užívat léky, které tlumí imunitní systém, kortikoidy, imunosupresiva atd.

Autoři podávali Cordyceps s artemisininem 61 pacientům s lupusem, kteří měli také lupusovou nefritidu. Tito se léčili pomocí kortikoidů a cyklofosfamidu. 31 pacientů bylo ve skupině s Cordycepinem a artemisininem, které uživali 3 roky, a druhá skupina pacientů byla kontrolní skupina, která užívala jiné látky, a to tripterygiitooturm nebo baoshenkang tablety. K vyhodnocení výsledků se přistoupilo po 5 letech. Hodnotila se funkce ledvin a také hodnoty autoprotilátek.

Ukázalo se, že u 26 pacientů z 31 s Cordycepsem došlo k výraznému zlepšení, u 4 k zlepšení a u 1 nebyla léčba efektivní. V kontrolní skupině bez Cordycepsu reagovalo na léčbu výrazněji 15 pacientů, 8 zareagovalo aspoň nějak u 7 vůbec.

U pacientů s Cordycepsem nedošlo ke změnám funkcí ledvin před a po ukončení léčby, nedošlo tedy k progresi poškození, u pacientů v kontrolní skupině však ke zhoršení došlo, poškození ledvin postoupilo.

Výsledky, které autoři získali, tak ukazují, že podávání Cordycepsu s artemisininem může sloužit jako prevence dalšího poškozování ledvin u pacientů s lupusem, může odvrátit rekurenci/návrat nefritidy.

Lu L. Study on the effect of Cordyceps sinensis and artemisinin in preventing recurrence of lupus nephritis. Xhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2002;22:169–171.