Čínský herbář
Čeština

Cordyceps chrání ledviny u diabetu

Cordyceps militaris je vitální houba známá a využívaná v Asii, hlavně Číně, jako léčivá rostlina. Jedná se o parazitickou houbu, jejíž spora se uchytí a larvách či kuklách hmyzu, pronikne vnější schránkou do nitra hmyzu a při svém růstu se jím živí. Poté ze schránky hmyzu vyrazí a vytvoří žlutou kyjovitou plodnici. Cordyceps militaris má podobné účinky jako C. sinensis, ale je snáze uměle pěstovaný, takže je jím nahrazován. Proběhlo mnoho studií s C. militaris, které dokazují, že C. militaris má imunomodulační, protinádorové, antioxidační, cholesterol snižující, kondici posilující účinky. To ale není vše.

ledviny 

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít Cordyceps jako ochránce ledvin u cukrovky. Pacienti s cukrovkou mívají často potíže s ledvinami. Je to dáno tím, že zvýšené hodnoty cukrů poškozují cévy (ledviny jsou bohatě prokrvené) i tkáně, navíc způsobují zánět a zvýšenou produkci volných radikálů, které zánět dále posilují. To vše vyústí v poškození ledvin, které může dojít i do fáze ledvinného selhávání s nutností dialýzy a transplantace.

Byla vytvořena studie s myšmi, u nichž byl navozen stav odpovídající lidské cukrovce druhého typu. U těchto myší došlo k vzniku diabetické nefropatii, tj. poškození ledvin. Části myší nebyl podáván žádný lék a části byla podávána dávka 200 nebo 400 mg polysacharidů z Cordycepsu nebo lék, který má ledviny chránit, tj. irbesartan.

U myší došlo k výraznému poškození ledvin. Pokud však byly podávání polysacharidy z Cordycepsu, ledviny byly méně poškozené. Tyto myši měly výrazně lepší ledvinné funkce, nedošlo k poškození vylučování dusíkových metabolitů, a také se snížil poškozující oxidační stres. Byl odebrán vzorek tkáně z ledvin, a i zde se prokázalo, že Cordyceps zamezil poškození ledvinné tkáně, resp. zvrátil poškození a podpořil regeneraci ledvin. Navíc se snížil zánět v ledvinách a omezil se zánik ledvinných buněk. Díky polysacharidům z Cordycepsu se podařilo zvrátit negativní vliv cukrovky na ledviny, nedošlo ke smrti ledvinných buněk a nepoklesla jejich funkce. Polysacharidy z Cordycepsu by mohly být využity také u pacientů s cukrovkou, kteří mají poškozené ledviny.


Chen DD, Xu R, Zhou JY, Chen JQ, Wang L, Liu XS, Liang CL, Liu BH, Lu RR, Wu JB, Lin H. Cordyceps militaris polysaccharides exerted protective effects on diabetic nephropathy in mice via regulation of autophagy. Food Funct 2019 Jul 31.