Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a ochrana ledvin

Jedná se o cizopasnou houbu cizopasící na housenkách motýla tak dlouho, až je zahubí, vyplní její chitinový obal housenky. Díky své odolnosti se vyskytuje i v tibetských horách. Houba má velmi pozitivní vliv na cordyceps-housenice-cinska-ochrana-ledvinlidské zdraví. Je silným imunostimulantem, pomáhá v boji proti rakovině, zvyšuje energii, pomáhá proti únavě, ovlivňuje diabetes či zvýšené krevní lipidy, je také silným antioxidantem a lze ho využít též jako afrodisiakum.

V této studii se ale vědci rozhodli zaměřit na jinou oblast, a to ledviny. Aktivace komplementu a sestavení komplexu C5b−9, membránu atakující komplex, způsobuje poranění podocytů, tj. buněk v ledvinách, jejichž prstovité výběžky obklopují kapiláry v ledvinném glomerulu. Podocyty mají záporný náboj, tím brání filtraci plazmatických proteinů s kladným nábojem, tj. jejich úniku do moči.

Vědci nasimulovali poškození membrány podocytů, čímž se vyvolá membranózní nefropatie in vitro. Ke kultuře podocytů se myším přidával Cordycepin a sledovaly se ultra-mikro morfologické změny pomocí elektronového mikroskopu. Dále byly pozorovány změny cytoskeletu, F-aktin, a nefrin (protein nutný pro funkci ledvinové filtrační bariéry) a fosforylace mitogenem aktivované protein kinázy (MAPK).

Výsledky ukázaly, že při stimulaci podocytů C5b−9 došlo ke změnám buněk, struktuře cytoskeletu, nefrin se přesunul z buněčného povrchu do cytoplasmy, aktivovala se MAPK, která aktivuje i přepis prozánětových cytokinů a posiluje zánětlivou reakci, která může být pro tkáň ledvin destruktivní. Cordycepin všechny tyto změny omezuje, tj. chrání buňky a omezuje poškození ledvin.

 

 

Zdroj:

Hong T, Cui LK, Wen J, Zhang MH, Fan JM. Cordycepin protects podocytes from injury mediated by complements complex C5b-9. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2015 Mar;46(2):173-8, 227.