Čínský herbář
Čeština

Cordycesp ovlivňuje i kostní tkáň

Její léčebné schopnosti objevuje i současná medicína. Bylo provedeno mnoho studií, které potvrzují, že má tato houba, resp. složky v ní obsažené, např. imunomodulační a stimulační účinky, protiinfekční i protirakovinné působení, dokáže zvýšit energii, urychlit regeneraci organismu po aktivitě, ovlivňuje i srážení krve atd.

Velmi významnou látkou z Cordycepsu je cordycepin, což je purinový nukleosid ‒ 3′-deoxyadenosin.

bonesTuto složku houby společně s extraktem z Cordyceps militaris využili vědci ve své studii. Týkala se možnosti ovlivnit diferenciaci osteoklastů (velké mnohojaderné buňky odbourávající kostní tkáň) in vitro a zánětovou reakci, při níž také dochází ke ztrátě kostní hmoty, což vede k zvýšení lomivosti kostí.

V pokusech na buněčných kulturách se potvrdilo, že extrakt a cordycepin snižuje diferenciaci osteoklastů, a to díky inhibici aktivace transkripčního faktoru NF-κB pomocí vazby RANKL na jeho receptor. Navíc se zjistilo, že je snížená i exprese mRNA pro geny související s osteoklastogenezí, např. TRAP, katepsin, MMP-9…

Po potvrzení účinku in vitro, přešli vědci k pokusu in vivo. Použili myši, u nichž navodili ztrátu kostní tkáně pomocí podání lipopolysacharidu. Tato ztráta byla potvrzena, aby mohl být porovnán stav před podáním a po podání extraktu a cordycepinu. V případě podávání složek houby došlo ke snížení ztráty kostní tkáně.

Z pokusu vyplývá, že použité preparáty snižují diferenciaci osteoklastů i zánětovou reakci, které by mohly zvýšit odbourávání kostní tkáně, tím udržuje kostní tkáň v dobré kondici.

 

 

Zdroj:

Kim J, Lee H, Kang KS, Chun KH, Hwang GS. Cordyceps militaris Mushroom and Cordycepin Inhibit RANKL-Induced Osteoclast Differentiation. J Med Food. 2015 Apr;18(4):446-52.