Čínský herbář
Čeština

Cordyceps militaris omezuje invazivitu a metastazování buněk plicního nádoru

Cordyceps militaris je stejně jako další druhy cordycepsů parazit, který se uchytí na larvy a kukly hmyzu, které se na zimu zahrabávají do země. Cordyceps se dostává do nitra hmyzu a živí se jeho tělem, až vyplní celou schránku, na jaře pak z „hmyzu“ vyrazí na povrch. C. militaris má plodnici kyjovitého tvaru a krásně oranžovou. Houba je jedlá, ale více než v kuchyni se využívá v tradičních medicínách Asie, a to dlouhá tisíciletí. Vědeckými studiemi se také podařilo potvrdit, že Cordyceps militaris má farmakologické účinky. Dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, snižovat zánět, redukovat oxidační stres, snižovat cholesterol a cukr v krvi, zabíjet rakovinné buňky i patogeny. Je to tedy všestranná houba.

plíce_karcinom

Právě na protirakovinné účinky se zaměřila tato studie. Autoři sledovali, zda C. militaris dokáže snížit množení a metastazování buněk nádoru plic. Rakoviny plic jsou velmi časté, nejčastěji vznikají na základě kouření. Jejich léčba bývá neúčinná, neboť jsou často rezistentní na chemoterapii a radioterapii. Je tedy nutné hledat další možnosti, jak nádory plic léčit.

K buněčným kulturám buněk nemalobuněčného karcinomu plic se přidával C. militaris a sledoval se jeho vliv na buňky. V přítomnosti Cordycepsu se buňky přestaly množit, snížila se také jejich schopnost formovat nádor, přilnout k povrchům a pronikat do okolí. Krom toho se také snížila schopnost migrovat, tj. metastazovat. Čím vyšší dávka Cordycepsu se použila, tím vyšší byl efekt. Další studie proběhly na laboratorních zvířatech, kterým se podával Cordyceps v různých dávkách. Jeho podávání vedlo ke zmenšení růstu nádoru v plicních a také se výrazně snížilo jeho metastazování do jater. U stejně nemocných myší, které Cordyceps nedostávaly, rostl implantovaný nádor mnohem rychleji a objevily se metastázy v játrech.

Autory také samozřejmě zajímalo, jak přesně Cordyceps buňky rakoviny plic ovlivňuje a zkoumali molekulární mechanismy. Odhalily signální cesty, které Cordyceps ovlivňuje, jedná se o dráhy spojené s beta kateninem, což vede ke snížení aktivity enzymů, které umí rozkládat mezibuněčnou hmotu, čímž umožní rakovinným buňkám lépe pronikat do okolí a metastazovat. Jedná se o metaloproteázy.

Studií se tedy prokázalo, že Cordyceps je účinný proti buňkám rakoviny plic, a to jak v laboratoři na buněčných kulturách, tak na zvířatech. 


Zhou Q, Zhang Z, Song L, Huang C, Cheng Q, Bi S, Hu X, Yu R. Cordyceps militaris fraction inhibits the invasion and metastasis of lung cancer cells through the protein kinase B/glycogen synthase kinase 3β/β-catenin signaling pathway. Oncol Lett 2018 Dec; 16(6):6930-6939.