Čínský herbář
Čeština

Cordyceps militaris proti únavě

Cordyceps militaris, housenice červená je nejedlá parazitická houba, která nejčastěji parazituje na larvách a kuklách lišaje zahrabaných do země. Její název pochází dle barvy plodnice, které je tmavě oranžová až červená. Houba sice není jedlá, přesto je velmi vyhledávaná, a to pro své účinky. Po staletí ji využívá k léčebným účelům tradiční čínská medicína. Její účinky však potvrzují i moderní vědecké postupy. Cordyceps militaris disponuje imunomodulačními, protirakovinnými antioxidačními, protimikrobiálními účinky. Tímto výčet však zdaleka nekončí. Stejně jako jeho blízký příbuzný Cordyceps sinensis má i militaris protiúnavové účinky. Únava se dostavuje u všech živých tvorů po fyzické či psychické námaze. Jde však hlavně o to, za jak dlouho se únava objeví, co tedy vydržíme, a jak se z únavy dokážeme zotavit.

Cordyceps_militaris_1

 Autoři sledovali, jak na podávání C. militaris budou reagovat myši. Pokusné myši byly rozděleny do sedmi skupin, každá skupina byla krmena jinou potravou. Pro nás je důležité to, že 3 skupiny dostávaly také C. militaris v různých dávkách. Tuto stravu dostávaly 30 dní. Myši byly vystaveny plaveckému testu, což je test, kterým se měří, jak dlouho vydrží myši plavat. V tomto případě navíc plavaly se zátěží. Plavou do vyčerpání. Krom toho se také hodnotily krevní vzorky, v nichž se hledaly parametry, které se zvyšují či snižují při únavě.

U myší, které dostávaly stravu obohacenou C. militaris, došlo k výraznému prodloužení výdrže v plaveckém testu, a to u negativní kontroly myší, byla doba plavání kratší než 10 minut, u myší s nejvyšší dávkou C. militaris se čas prodloužil na cca 14 minut.

U těchto myší byla také vyšší zásoby glykogenu, což je hlavní zdroj energie při pohybu.

V krevních testech se prokázalo, že i přes delší výdrž do vyčerpání nedochází k vysílení, jak tomu bylo u myší bez C. militaris. U myší s C. militaris se tolik nezvýšil oxidační stres, méně rostly hodnoty kyseliny mléčné a dalších parametrů. Tyto výsledky také značí, že se myši dříve zotaví a naberou nové síly. 

Přidání C. militaris do stravy myší tedy působí proti únavě. Zvyšuje výdrž při výrazné pohybové zátěži, která má ale na tělo menší negativní dopad a také se organismus díky houbě dříve zotaví a je lépe připraven na další zátěž.

 

Zhong LZhao LYang FYang WSun YHu Q. Evaluation of anti-fatigue property of the extruded product of cereal grains mixed with Cordyceps militaris on mice. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jun 2;14:15.