Čínský herbář
Čeština

Cordyceps militars zvyšuje aktivitu imunitního systému navzdory imunosupresi

Roste na nic a později i v nich, když se živí jejich těly. V létě či na podzim pak prorazí plodnice na povrch. Je zářivě oranžová, palicovitá a cca 2‒8 cm dlouhá. C. militaris byl a je součástí mnoha studií a pokusů, které potvrzují, že ovlivňuje buňky imunitního systému, snižuje koncentraci cholesterolu, oxidační stres a zabíjí mnohé druhy rakovinných buněk.

 

cordyceps_immunity

 

 

V této studii autoři testovali, zda je C. militaris schopen ovlivnit, posílit imunitní systém i přes podávání imunosupresiva.

 

Pokus koncipovali tak, že myším podávali cyklofosfamid, imunosupresivum používané i v humánní medicíně, a rozdělili je na skupiny, jedné podávali vodu, další přípravek z C. militaris fermentovaného pomocí  Pediococcus pentosaceus. Hlavně se zaměřili na to, zda dojde ke zvýšení aktivity imunitních buněk, dojde ke změnám ve slezině a brzlíku atd.

 

Podávání C. militaris vedlo k úpravě funkcí imunitního systému, resp. buněk vrozené imunity ‒ makrofágů. V porovnání s myšmi, které byly „léčeny“ vodou, měly myši s C. militaris vyšší počet makrofágů, a ty také byly aktivnější, zvýšila se fagocytóza, tj. schopnost pohlcovat pevné částice, např. bakterie, části poškozených buněk. To samozřejmě vzbudilo otázku, jakým způsobem ovlivňuje C. militaris makrofágy, pátralo se po molekulárních příčinách. Bylo odhaleno, že C. militaris ovlivňuje nitrobuněčné signální dráhy, které vedou k aktivaci transkripčního faktoru NFκB, ten se přesune do jádra a ovlivňuje přepis genů, které jsou odpovědné za zvýšení proliferace, životaschopnosti, produkce cytokinů i aktivity.

 

U myší léčených C. militaris došlo také ke zlepšení stavu sleziny a brzlíku, nedošlo k poklesu indexu slezina/brzlík.

 

Dalším bodem zkoumání bylo také to, co se děje s C. militaris, když je fermentován P. pentosaceus. Ukázalo se, že proces fermentace zvyšuje koncentraci beta glukanů, cordycepinu a mastných kyselin s krátkým řetězcem, tedy látek vysoce biologicky aktivních a prospěšných.

 

Studií se podařilo prokázat, že C. militaris po fermentaci dokáže posílit imunitní systém i přes podávání imunosupresiv. Díky fermentaci dochází ke zvýšení koncentrace žádoucích látek.  

 

Kwon HKJo WRPark HJ. Immune-enhancing activity of C. militaris fermented with Pediococcus pentosaceus (GRC-ON89A) in CY-induced immunosuppressed model. BMC Complement Altern Med. 2018 Feb 23;18(1):75.