Čínský herbář
Čeština

Cordyceps ničí buňky rakoviny prsu

Cordyceps militaris je parazitická houba, která se doslova živí hmyzem. Napadá larvy/kukly hmyzu, její spory vklíčí přes schránku hmyzu do nitra a využijí tělo hmyzu jako zásobárnu živin, dokud podhoubí nevyplní celou schránku. Pak houba vytvoří plodnici, která prorazí schránku. Plodnice C. militaris je kyjovitá, žlutá až oranžová. C. militaris je dobře známý hlavně v Asii, kde je využívám jak v kuchyni, tak v tradiční čínské medicíně jako lék. Poslední desetiletí proběhlo mnoho stovek pokusů, které ukázaly, že C. militaris má imunomodulační, antioxidační, protinádorové, protimikrobiální, cholesterol snižující atd. účinky.

rakovina prsu

Často jsou zkoumána protinádorové účinky. Vybírají se určité typy nádorových buněk, aby se zjistilo, proti jakému spektru nádorů je možné C. militaris využít. V této studii se autoři věnovali rakovině prsu, proti které využili cordycepin, složku C. militaris. Nádorové buňky pocházely z linie MCF-7 (jedná se o primární duktální karcinom s receptory pro estrogen i progesteron). K nádorovým buňkám se přidal extrakt z Cordycepsu. Na omezení množení buněk v kultuře o 50 % stačila koncentrace 73,48 mikrogramů na mililitr, tedy velmi malá dávka. Pokud se použil čistý cordycepin stačila ke stejnému efektu dávka 9,58 mikromolů.

Fakt, že extrakt z Cordycepsu a cordycepin omezují množení nádorových buněk, autorům nestačil. Chtěli také zjistit, co přesně v buňkách přítomnost houby udělá. Ukázalo se, že extrakt i cordycepin spouští apoptózu, tj. buněčnou smrt, a to přes cestu zapojenou do buněčného cyklu a signalizaci pomocí estrogenu. V buňce se aktivují enzymy, které zahájí a také dovedou do konce apoptózu, tj. kaspázy, dále se zvýšila aktivita faktorů, které podporují apoptózu, např. Bcl-2, a snížila se aktivita faktorů, které buňku před apoptózou chrání.

Autorům se nejen podařilo zjistit, že Cordyceps militaris má protinádorové účinky na buňky rakoviny prsu, ale také odhalili způsob a cesty, jakými buňky zabíjí.

Lee DLee WYJung K, et al. The Inhibitory Effect of Cordycepin on the Proliferation of MCF-7 Breast Cancer Cells, and its Mechanism: An Investigation Using Network Pharmacology-Based Analysis. Biomolecules. 2019 Aug 26;9(9). pii: E414. doi: 10.3390/biom9090414.