Čínský herbář
Čeština

Cordyceps proti lymfomu u myší

Tuto houby zná tradiční čínská medicína dlouhá staletí a využívá ji k léčbě mnoha nemocí. Jsou prováděny i mnohé studie, které potvrzují, že Cordyceps skutečně podporuje organismus a pomáhá mu. Cordyceps umí posílit imunitní systém, ale zároveň jej i tlumit v případě autoimunity či alergie, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, zvyšuje fyzickou kondici, má antioxidační a protiinfekční účinky. Krom jiného zabíjí i rakovinné buňky.

 

cordyceps_myš

 

Právě tuto schopnost testovali autoři této studie, v níž využili lépe dostupný Cordyceps militaris, který má účinky srovnatelné s Cordycepsem, který je v mnohém účinnější.

Byl tedy sledován vliv extraktu přímo na buňky, ale také byl sledován při použití na myších. Myším, které trpěly lymfomem, se podával extrakt orálně, tj. ústy. U myší došlo ke zmenšení nádorové masy, došlo tedy ke zlepšení stavu pokusných myší a prodloužilo se jejich přežití.

Dále se sledovalo, jakým způsobem vlastně Cordyceps na lymfomové buňky působí. Testy prokázaly, že se výrazně zvýšil počet rakovinných buněk, které podlehly apoptóze, tj. zemřely. Při bližším testování se prokázalo, že extrakt ovlivňuje nitrobuněčné signální dráhy, které vedou k aktivaci kaspáz, které zahajují proces, na jehož konci je apoptóza, tj. smrt buňky.

Další pokusy pak byly provedeny i na buněčné kultuře lymfomových buněk a také buněk gliomových. U obou měl také proapoptotický efekt.

Pokusem se tedy podařilo prokázat, že extrakt připravený z Cordycepsu, pokud je podáván orálně myším s lymfomem, dojde u těchto ke zlepšení, tj. zmenšení postižení nemocí. Za tímto vlivem je to, že extrakt umí zabíjet rakovinné buňky. Tohoto poznání by mohlo být využito také v léčbě pacientů, je však potřeba provést další pokusy.

 

Park JGSon YJLee THBaek NJYoon DHKim TWAravinthan AHong SKim JHSung GHCho JY. Anticancer Efficacy of Cordyceps militaris Ethanol Extract in a Xenografted Leukemia Model. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:8474703.