Čínský herbář
Čeština

Cordyceps proti rakovině ústní dutiny

Je také parazitickou houbou, jejíž spory se uchytí na povrch larvy či kukly a následně se živí jejich obsahem, až mycelium zcela vyplní chitinový obal. C. militaris má také podobné účinky jako C. sinensis, co se jeho využití např. v tradiční čínské medicíně týká. Není to však jen tradiční čínská medicína, která s houbou pracuje, ale její složení a účinky zjišťuje také současná věda.

 

cordyceps_smile

 

V mnoha pokusech se tak podařilo prokázat, že C. militaris má imunomodulační, protirakovinné, cholesterol a cukr v krvi snižující účinky. Dokáže také neutralizovat volné radikály, posilovat fyzickou kondici, chránit ledviny, zabíjet mnohé infekční patogeny atd.

V této studii autoři sledovali účinnost C. militaris proti nádoru ústní dutiny. K pokusům využili myší model rakoviny. Již v předchozích studiích se ukázalo, že C. militaris v dávce 200 a 500 mg/kg/den zmenšuje rakovinné léze v ústech. To vedlo autory k tomu, že myším podávali 500 a 1500 mg/kg/den.

Myši rozdělily do několika skupin, vystavily je rakovině a každou skupinu pak léčili jinak, tj. jedné podávali pouze vodu, další chemoterapeutika a dalším preparáty z C. militaris v určené dávce. Prvním zjištěním bylo, že myši snášely velmi dobře i vysoké dávky, ale co bylo důležitější, došlo k potlačení vývoje nádorové masy. Byl zastaven růst nádoru. Při histologickém zkoumání vzorku tkáně se zjistilo, že C. militaris chrání buňky před malingní transformací, tj. zabraňuje, aby se staly nádorovými. Výsledky léčených skupin myší byly tedy mnohem lepší než u myší, které dostávaly pouze vodu.

Další část pokusu se odehrávala na buněčné linii extrahované z myšího modelu rakoviny. I zde se ukázalo, že C. militaris a navíc se použil i cordycepin omezují růst rakovinných buněk, navíc posilují imunitní protinádorovou odpověď. Díky těmto dvěma produktům došlo ke snížení produkce IL-17 a jeho signalizace přes receptor, tento interleukin může podporovat růst a množení nádorových buněk. Naopak se zvýšila produkce buněčných působků, které posilují obrannou reakci, tj. IFN-γ a TNFα, splenocyty a makrofágy.

Touto studií se podařilo prokázat, že C. militaris a cordycepin mají protirakovinné účinky na rakovinu dutiny ústní. Působí jednak přímo proti nádorovým buňkám, a jednak posilují protinádorovou imunitní odpověď.

Hsu PY, Lin YH, Yeh EL, Lo HC, Hsu TH, Su CC. Cordycepin and a preparation from Cordyceps militaris inhibit malignant transformation and proliferation by decreasing EGFR and IL-17RA signaling in a murine oral cancer model.