Čínský herbář
Čeština

Cordyceps proti roztroušené skleróze

V tomto případě se jedná o larvy hmyzu, jejichž tělem se živí. Cordyceps je možné v přírodě najít ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. V Asii je známá po tisíciletí. Je totiž využívána tradiční čínskou medicínou k řešení mnoha zdravotních obtíží. I novodobé vědecké studie potvrzují, že Cordyceps pozitivně ovlivňuje aktivitu imunitního systému, působí preventivně proti degeneraci a civilizačním nemocem, usmrcuje rakovinné buňky i infekční patogeny, navíc výrazně posiluje fyzickou a psychickou kondici. V této studii se autoři věnovali vlivu Cordycepsu na autoimunitní encefalomyelitidu. Tato je navozená u myší a je obdobou lidské roztroušené mozkomíšní sklerózy. V obou případech se tedy jedná o autoimunitní onemocnění, tj. imunitní systém se obrací proti vlastním antigenům. U této nemoci existují protilátky proti obalům výběžků neuronů. Pokud je myelinová pochva porušená, je narušen i přenos vzruchů.

 

coriolus_skleroza

 

Autoři imunizovali myši antigenem tak, aby si vytvořily protilátky a došlo k rozvoji autoimunitního zánětu nervové soustavy. Části nemocných myší podávali buď nízkou, nebo vysokou dávku Cordycepsu. Části pak nepodávali nic, jen slanou vodu. Myši byly sledovány 30 dní.

Myši, které dostávaly Cordyceps, měly zánět mnohem mírnější než nemocné myši bez Cordycepsu (u vysoké dávky bylo skóre 2,51, u nízké dávky 2,99 a u myší bez Cordycepsu 3,57). Dále autoři zjišťovali, co za tímto jevem stojí. Bylo odhaleno, že v mízních uzlinách léčených myší bylo méně Th1 lymfocytů, které jsou zapojeny do patogeneze nemoci (2,85, 2,77 a u neléčených 5,53). Stejně tak byl snížený počet těchto lymfocytů ve slezině. V mozku byla menší zánětlivá infiltrace a ztráta myelinu.

Studie tedy jasně ukazuje, že Cordyceps má protizánětlivé účinky. Dokáže výrazně tlumit patologický autoimunitní zánět u myší trpících obdobou lidské roztroušené sklerózy. Tohoto poznatku by bylo možné využít i v klinické praxi, tj. pro léčbu pacientů.

Zhong SS, Xiang YJ, Liu PJ, He Y, Yang TT et al. Effect of Cordyceps sinensis on the Treatment of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: A Pilot Study on Mice Model. Chin Med J (Engl). 2017 Oct 5;130(19):2296-2301.