Čínský herbář
Čeština

Cordyceps zlepšuje funkci ledvin postižených IgA nefropatií

Jeho spory se uchytí na larvy, kukly hmyzu, které se s nimi zahranou do země, aby se dále vyvíjely, např. v motýla. Spora houby však do hmyzu prorůstá, živí se jeho tělem, až zcela vyplní schránku. Cordyceps se vyskytuje ve vysokých nadmořských výškách Tibetu a Číny. Je neodmyslitelnou součástí tradiční čínské medicíny, která s jeho pomocí léčí mnohé nemoci. Krom toho je Cordyceps také využíván ve vědeckých pokusech a studiích, které potvrdily jeho „léčivost“. Ukázalo se, že Cordyceps posiluje fyzickou kondici, zvyšuje aktivitu imunitních buněk, snižuje hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, má protinádorové i antimikrobiální účinky, je též silným antioxidantem atd.

 

cordyceps_kidney

 

 

Autoři této studie se zaměřili na to, zda je možné pomocí Cordycepsu pomoci v případě poškození ledvin. Jednalo se o nemoc IgA nefropatie. Je to zánět ledvin, který může vést až k jejich selháním. Je způsobený ukládáním protilátek IgA a jejích komplexů do ledvin do mezangia (hmota mezi cévami glomerulu, při IgA nefropatii může dojít k jeho nežádoucímu zmnožení), což vyvolá zánět. Ten se projevuje přítomností bílkovin a krve v moči, snížením vylučování moči, což vede k otokům a zvýšení krevního tlaku ze zadržování tekutin. U nemocných s IgA nefropatií se také setkáváme se zvýšeným počtem T pomahačských lymfocytů, které produkují interleukin 22, který podporuje rozvoj a udržování zánětu.

 

K potvrzení hypotézy, že Cordyceps může pomoci zmírnit IgA nefropatii byly využity myši.

 

U 2/3 pokusných myší byla navozena obdoba lidské IgA nefropatie a části myší byl podáván Cordyceps 5 mg/kg, části myší nic, 1/3 zdravých myší sloužila jako kontrolní skupina.

 

Po měsíci užívání Cordycepsu došlo u myší s IgA nefropatií k poklesu počtu Th22 lymfocytů, která podporují trvání zánětu. Společně s tím se omezilo zmnožení mezangiálních buněk (jejich pomnožení a reakce mohou vést k útlaku a poškození funkční tkáně ledvin). Navíc poklesly hodnoty samotného interleukiny 22 a receptorů na cílových buňkách, na které se může vázat. Díky tomu nemůže aktivovat buňky a vyvolat zánětlivou reakci. K ničemu z toho nedošlo u myší, které měly nefropatii a nedostávaly Cordyceps. U nich se stav ledvin zhoršoval.

 

Autorům se podařilo prokázat, že Cordyceps může pomoci u IgA nefropatie, u níž je vyšší počet Th22 T lymfocytů. Dokáže omezit zánět, který ničí ledviny.

 

 

 

Xiao CXiao PLi XLi XLi HChen YWang YXu YHuang GZhou Q. Cordyceps sinensis may inhibit Th22 cell chemotaxis to improve kidney function in lgA nephropathy. Am J Transl Res. 2018 Mar 15;10(3):857-865.