Čínský herbář
Čeština

Cordyceps zpomaluje postižení plic u CHOPN

Současné výzkumy se také zaměřují na Cordyceps, zkoumají nejen jeho složení, ale hlavně účinky. Ví se tak, že Cordyceps působí protinádorově, mám imunomodulační, cholesterol snižující, antioxidační, protimikrobiální, protistárnoucí účinky atd. Stále se hledají nové možnosti využití Cordycepsu, jeho další účinky. V této studii se autoři zaměřili na možnost, že by Cordyceps mohl pomoci zpomalit postup chronické obstrukční nemoci, chronické zánětlivé nemoci plic, která je spojená s přestavbou dýchacích cest. To zahrnuje fibrotizaci v dýchacích cestách, zesílení stěn dýchacích cest, neboť dochází k hyperplazii hladké svaloviny a k ukládání kolagenu, nové tvorbě cév. Dochází také ke zvýšené aktivitě pohárkových buněk a tím i produkci hlenu, který „ucpává“ dýchací cesty. Navíc v plicích samozřejmě probíhá zánět, zvyšuje se oxidační stres a to vše dále prohlubuje poškození plic. Velkou roli v remodelaci dýchacích cest hraje i TGF beta, což je růstový faktor, který podporuje regeneraci při poškození, kde je jeho aktivita žádoucí, zde však tvorba kolagenu a jizvení není žádoucí.

 

cordyceps_lungs

 

 

Autoři vytvořili model CHOPN na krysách, části podávali Cordyceps v různých dávkách a část krys s CHOPN zůstala bez léčby. U neléčených krys došlo k výrazné remodelaci plic, ta nebyla patrná u krys léčených Cordycepsem. Díky jeho užívání se snížila produkce kolagenu, nedocházelo k takovému nárůstu hladkých svalů, snížila se také produkce hlenu. Další část studie zkoumající tekutinu z bronchoalveolární laváže prokázala, že v plicích dochází k poklesu koncentrace prozánětlivých cytokinů (TNF alfa, IL-8) a také TGF beta.

 

Studií se potvrdilo, že Cordyceps zpomaluje postup CHOPN, snižuje zánět a s ním spojenou remodelaci plic. Déle tak zůstává zachována jejich funkce. Tohoto poznatku by mohlo být využito i v praxi u pacientů.  Je však potřeba provést další studie.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5795554/