Čínský herbář
Čeština

Cordycepsem proti fibróze plic

Cordyceps je parazitická houba, živící se larvami hmyzu, na které se uchytí a proniká dovnitř. Cordyceps je možné najít na poměrně omezeném území, tj. ve vysokých nadmořských výškách v Tibetu a Číně, zde je známý po tisíciletí. Tradiční čínská medicína jej využívá jako „léčivku“. Oprávněnost jeho využití tradiční čínskou medicínou potvrzují i vědecké studie, díky nimž víme, že Cordyceps ovlivňuje fungování imunitního systému, snižuje hladinu cholesterolu i cukrů v krvi, zpomaluje degenerativní procesy, umí ničit nádorové buňky i nebezpečné patogeny. Je také velmi silným posilovačem fyzické kondice.

 

cordyceps_plíce

 

V této studii se autoři zaměřili na to, zda dokáže Hirsuetella omezit fibrotizace plic, tj. pulmonální fibrózu. Jedná se proces, kdy je funkční plicní tkáň destruována a nahrazována vazivem. Tím dochází k omezení plicních funkcí. Příčina vzniku fibrózy je často neznámá. Může však být i následkem infekcí, zánětlivých procesů, vystavení škodlivinám (azbestu, křemíku…)

K otestování účinku Hirsuetelly vytvořili myší model, kdy myším podali do průdušnice bleomycin, aby došlo k fibróze plic. Části takto postižených myší podávali Hirsuetellu a čísti nic. Prokázalo se, že podávání Hirsuetelly redukuje hydroxxprolin a TGF-β1, které se na procesu fibrotizace podílejí, posilují ho. Došlo také ke snížení produkce dalších působků, které působí v souhře s prvními zmíněnými, např. alfa aktin hladkého svalu, fibronektin, vimentin). Při zkoumání odebraného vzorku plic se také ukázalo, že poškození tkáně je mnohem menší, došlo ke zlepšení stavu plic. Krom jiného také Hirsuetella snižuje zánět. Snížil se počet imunitních buněk cestujících do plicních sklípků. Imunitní buňky, makrofágy, by mohly tyto jemné sklípky poškodit. Snížila se také koncentrace prozánětlivých působků.

Autoři tak svou studií prokázali, že podávání myceliální formy Cordycepsu je možné zlepšit stav plicní tkáně poškozené fibrózou. Omezuje jednak další přestavbu a fibrotizaci, a navíc omezuje zánět, který by tkáň dále poškozoval. Toto zjištění by mohlo pomoci spoustě pacientů, kteří trpí chronickou fibrotizací plic.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3587886/