Čínský herbář
Čeština

Cordycepin a rakovina tlustého střeva a rekta

Cordyceps militaris je blízký příbuzný Cordyceps sinensis a je stejně jako on parazitickou houbou, která infikuje larvy a kukly hmyzu, které se poté zahrabou na přezimování do země. Spory houby uchycené na hmyz prorůstají do nitra a živiny získávají z larvy. Na jaře, když je vyplněna celá schránka hmyzu podhoubím Cordycepsu, vyrazí houba na povrch. C. militaris má kyjovitou žlutou až oranžovou plodnici. Podobně jako C. sinensis je C. militaris využíván po staletí tradiční čínskou medicínou k řešení mnoha patologických stavů a nemocí. I současné vědecké studie dokazují, že C. militaris má velký léčebný potenciál. Pokusy se podařilo prokázat, že C. militaris podporuje aktivitu imunitního systému, snižuje hodnoty cholesterolu, neutralizuje volné radikály, ničí nádorové buňky a mnohé patogenní mikroorganismy atd.

cancer-

Jednou z velmi důležitých složek C. militaris je cordycepin, což je 3-deoxyadenosin, a má výrazné protinádorové účinky. V této studii autoři zjišťovali, zda je cordycepin účinný také proti rakovina tlustého střeva, resp. proti jejím buňkám. Rakovina tlustého střeva a rekta je tou nejčastější, která postihuje lidi „západního“ světa. Na rozvoji rakoviny se podílí také špatný životní styl, tj. nevhodná strava a nedostatek pohybu atd.

Studie probíhala na nádorových buňkách kolorektálního karcinomu.

K vytvořené buněčné kolonii se přidával cordycepin. Přítomnost cordycepinu nádorovým buňkám vůbec neprospěl. Nádorové buňky se velmi rychle dělí a narůstá jejich počet v kultuře, to ovšem cordyceps zastavil. A počty nádorových buněk naopak poklesly. To je dáno tím, že cordycepin dokáže v buňkách kolorektální rakoviny spustit signální cesty, které vedou k apoptóze, tj. buněčné smrti.

Autory také zajímal přesný mechanismus působení cordycepinu. Cordycepin zastavuje buněčný cyklus, tím musí buňka projít před rozdělením.

Dále se ukázalo, že cordycepin aktivuje faktory, které jsou zapojeny do apoptózy, např. Bax, ale naopak tlumí aktivitu faktorů, které buňku před apoptózou chrání, např. Bcl-2. Narušuje mitochondrie (buněčné organely produkující energii pro přežití buňky), pokud jsou tyto poškozeny, buňka strádá a umírá. Z poškozené mitochondrie se uvolňuje cytochrom C, který je také spouštěčem apoptózy.

Výsledky naznačují, že by mohl být cordycepin využit jako léčebný prostředek proti kolorektálnímu karcinomu a mohl by též sloužit jako prevence vzniku rakoviny.

Li SZRen JWFei JZhang XDDu RL. Cordycepin induces Bax‑dependent apoptosis in colorectal cancer cells. Mol Med Rep. 2018 Dec 3. doi: 10.3892/mmr.2018.9717.