Čínský herbář
Čeština

Cordycepin snižuje hmotnost a obnovuje složení střevní mikrobioty krys krmených vysokotučnou stravou

Cordyceps militaris je znám také pod názvem Dong Chong Xia Cao. Jedná se o jedlou houbu, které je využívána hlavně v tradičních herbálních medicínách v Asii, a to po dlouhá tisíciletí. Cordyceps je parazitická houba, která infikuje larvy a kukly motýlů. Ty se na zimu zahrabávají do země a na nich uchycená spora houby prorůstá do nitra hmyzu, vytváří hyfy, vlákna, která schránku zcela vyplní, vnitřek hmyzu je houbou stráven. Na jaře pak vyrazí plodnice z hmyzí schránky nad zem. Plodnice je cca 2‒8 cm dlouhá, má oranžovou barvu a kyjovitý tvar. Cordyceps produkuje velmi důležité metabolity, jedním z nich je cordycepin (adenosin), který má např. protinádorové, protibakteriální, antioxidační a další účinky.

vaha

V této studii autoři ověřovali hypotézu, že Cordyceps může snižovat hodnoty krevních tuků, snižovat tělesnou hmotnost a měnit složení střevní mikrobioty.

Obezita je často spojená s vyššími hodnotami krevních tuků, cukrovkou typu II, srdečně-cévními chorobami (vysoký krevní tlak, ateroskleróza, srdeční infarkt, mozková mrtvice…), nealkoholickou steatohepatitidou (akumulace tuku v játrech, která vede k zánětu a fibrotizaci jaterní tkáně), artrózou atd. Obezita také mění složení střevní mikrobioty. Střevní mikrobiota je populace mikrobů, které osidlují střevní trakt. Zahrnuje bakterie, archae a eukaryoty. V mikrobiotě je více než 1000 různých bakteriálních druhů. Je tedy velmi pestrá. Tyto bakterie výrazně přispívají k našemu zdraví, nejen zdraví trávicí soustavy, ale podporují také imunitní systém, naši psychiku atd. Bylo zjištěno, že u vysokotučné diety a obezity dochází k nárůstu počtu bakterií patřící mezi Firmucutes a klesají počty bakterií z rodu Bacteroidetes. Firmucites produkují enzymy, které štěpí polysacharidy z potravy, tím z nich uvolní více energie, což podporuje obezitu, a také produkují mastné kyseliny s krátkým řetězcem.

V této studii autoři krmili krysy vysokotučnou dietou a části krys také podávali cordycepin. Krysy krmené vysokotučnou dietou měly vyšší tělesnou hmotnost, která však byla snížená podáváním cordycepinu. Ten také redukoval kumulaci tuků v těle i orgánech.

Další část studie se věnovala analýze střevní mikrobioty. Ukázalo se, cordycepin změnil složení mikrobioty krys s vysokotučnou dietou. U těchto krys, které nebyly léčeny cordycepinem, došlo k nárůstu počtů Firmucutes, včetně Clostridiales, a redukoval se počet bakterií Bacteroidetes. Cordycepin zlepšil složení mikrobioty tak, že se podobala mikrobiotě normálně krmených krys.

Studií se tedy podařilo ověřit, že cordycepin snižuje tělesnou hmotnost, snižuje akumulaci tuků, a navíc upravuje složení střevní mikrobioty u vysokotučnou dietou krmených krys.

An YLi YWang X, et al. Cordycepin reduces weight through regulating gut microbiota in high-fat diet-induced obese rats. Lipids Health Dis. 2018 Dec 6;17(1):276.