Čínský herbář
Čeština

Coriolem proti melanomu

Je tedy možné ji najít hlavně na poškozených listnatých stromech a jejich pařezech. Tato houba je velmi dobře známá hlavně v Asii, přestože není jedlá. Disponuje však účinky, které mají vliv na lidské zdraví. V současnosti prováděné pokusy i klinické studie dokládají, že znalosti čínské medicíny ohledně účinků Coriolu jsou víceméně správné. Coriolus velmi úspěšně moduluje aktivitu imunitního systému, má též antidiabetické a antilipidemické účinky. Je silným antioxidantem, dokáže ničit mnoho druhů infekčních patogenů, ale také rakovinných buněk.
 
,  .
 

Právě protirakovinnému efektu se věnovali autoři této studie. Zkoušeli účinnost Coriolu na buňky melanomu.

Melanom je zhoubný nádor kůže, při jehož vzniku hraje roli vystavení UV záření.  Zákeřnost spočívá v jeho časném metastazování. Již velmi malý nádor může být metastazovaný po těle. To samozřejmě velmi komplikuje jeho léčbu a nestačí tedy jen chirurgické odstranění, ale je nutné zničit i metastázy, využívá se např. biologická terapie, chemoterapie i radioterapie.  Nejdůležitější je prevence, nevystavovat se zbytečně slunečnímu záření, používat přípravky s UV filtrem a také pečlivě kontrolovat mateřské znaménka.

V této studii využili autoři metanolový extrakt z Coriolu, který je bohatý na terpenoidy a polyfenoly. Jeho účinky sledovali in vitro, tj. přímo na buněčné kultuře připravené z melanomových buněk, ale také in vivo na myším modelu. Metanolový extrakt v koncentraci 25–1600 μg/ml výrazně snížil životaschopnost melanomových buněk, a to tak, že čím vyšší dávka, tím vyšší účinek. V případě koncentrace 200 μg/ml došlo k zastavení dělení rakovinných buněk a došlo u nich ke smrti procesem zvaným apoptóza. V případě použití na myších, které trpěly melanomem, se podávala dávka 50 mg/kg, a to 14 dní. Ukázalo se, že podávání Coriolu omezilo růst nádorů, a co víc, imunitní buňky, které autoři odebrali z břišní dutiny léčených myší po léčbě extraktem, vykazovaly vyšší aktivitu namířenou proti nádorovým buňkám.

Autoři pokusu tedy potvrdili, že metanolový extrakt připravený z Coriolu dokáže zabíjet rakovinné buňky v laboratorních podmínkách, ale také působí i v živém organismu, tj. omezuje růst nádoru a aktivuje imunitní buňky, makrofágy, které pak rakovinné buňky napadají a ničí.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869150800046X