Čínský herbář
Čeština

Coriolus a biodegradace antibiotik

View_from_connors_hill_panorama

Houba je vysoce ceněna v tradiční čínské medicíně, kde je využívána jako lék. Nevyhýbá se jí ani západní medicína, která zkoumá její účinky a vlastnosti. Existují již i studie na pacientech, a to hlavně v případě léčení rakoviny, dále Coriolus posiluje aktivitu imunitního systému, zlepšuje metabolismus tuků a cukrů, vychytává volné radikály atd.

Houby nepomáhají jen lidskému zdraví, ale také posilují zdraví přírody, a tím zpětně i to naše. Je tedy patrné, jak silné a účinné houby jsou.

V době, kdy se hojně využívají antibiotika, je jen logické, že se dostávají do vody i do půdy. Je velmi důležité je nějak degradovat, neutralizovat, odstranit. Zatímco jsou již známé postupy, jak odstranit antibiotika z odpadní vody farmaceutických firem, zatím není dobře ošetřené, jak se jich zbavit z pevného materiálu, který se kvůli tomu musí speciálně ukládat, aby se nedostal do přírody. V této studii se vědci obrátili na pomoc hub, tedy Coriolu, a testovali, zda dokáže odstranit erytromycin, sulfametoxazol a tetracyklin z pevného odpadního materiálu farmaceutických firem. Coriolus má totiž vysoký degradační potenciál, jak již bylo potvrzeno předcházejícími studiemi. Coriolus a šedopórka osmahlá byly využity k „léčbě“ odpadního bahna, kde se vyskytují též bakterie, které degradují antibiotika, ale těm se spíše daří v tekutém odpadu. Ukázalo se, že použití Coriolus snižuje koncentraci všech testovaných antibiotik a jejich toxicitu v odpadním bahnu, úspěšná byla i šedopórka.

Zdá se tedy, že by právě Coriolus společně s šedopórkou mohly být použity pro přírodu velmi šetrnou degradaci antibiotik, které by se z odpadů farmaceutických firem mohly rozšířit dále do životního prostření a mít negativní dopad na rostliny i živočichy, včetně člověka.

Aydin S. Enhanced biodegradation of antibiotic combinations via the sequential treatment of the sludge resulting from pharmaceutical wastewater treatment using white-rot fungi Trametes versicolor and Bjerkandera adusta. Appl Microbiol Biotechnol. 2016 Apr 1.