Čínský herbář
Čeština

Coriolus a Maitake proti buňkám rakoviny tlustého střeva

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) a Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) jsou saprofytické houby, tj. takové, které produkují enzymy rozkládající dřevní tkáň, tj. celulózu, hemicelulózu atd. Obě houby jsou po staletí využívána v tradiční čínské medicíně a současné studie také dokazují, že Coriolu a Maitake mají mnoho farmakologických účinků. Houby dokážou zlepšovat aktivitu imunitního systému, snižovat hodnoty cukru a cholesterolu v krvi, stejně tak i oxidační stres, dále zabíjejí nádorové buňky i mnohé patogenní mikroorganismy.

tluste_strevo 

Cílem této studie bylo zjistit, zda mohou extrakty z těchto dvou hub negativně ovlivnit buňky nádoru tlustého střeva a rekta, zda mají protinádorový, protimetastatický efekt.

Nádory tlustého střeva a rekta patří mezi nejčastější typ nádorů. Je spojený hlavně se špatným životním stylem. Riziko vzniku nádorů se zvyšuje u lidí, kteří se stravují dietou s malým množstvím vlákniny a vysokým podílem tuku, jsou obézní, s nedostatečnou pohybovou aktivitou atd. Mezi příznaky rakoviny tlustého střeva patří bolesti břicha, průjem nebo zácpa, krev ve stolici, hubnutí, únava atd. Léčebně se využívá chirurgie, chemoterapie, radioterapie. Léčba bývá náročná a má mnoho negativních dopadů, je tedy snaha najít další léčebné možnosti, které by byly účinné a pro pacienta méně zatěžující.

Autoři vytvořili extrakty z CorioluMaitake a přidávali je k buněčným kulturám z buněk nádoru tlustého střeva. Bez extraktů se nádorové buňky v kultuře dělily, proliferovaly, zvyšovaly svůj počet, tvořily nádorovou masu atd. Ale přidání extraktu omezilo jejich životaschopnost, viabilitu. 100 µg/ml extraktu z Maitake snížilo životaschopnost buněk o 60−70 % během 72 hodin. Krom toho dokázaly extrakty také snížit dělení buněk, v buněčné kultuře tedy nedocházelo k nárůstu počtu buněk, a tím se snížilo také formování nádoru a jeho růst (až o 45 % u Coriolu a až o 50−60 % u Maitake). Touto části studie se prokázalo, že obě houby mají protinádorový a anti-proliferační účinek. Autoři dále zjišťovali, zda mají extrakty také schopnost omezit progresi nádoru, zda působí proti metastazování a snižují invazivitu nádoru, tj. jeho rozrůstání se pronikání do tkání. Výsledky ukázaly, že extrakty výrazně omezují progresi nádoru i jeho metastatickou aktivitu a invazivitu. Extrakty silně snížily schopnost nádorových buněk migrovat do okolí. Nádorové buňky v kultuře bez extraktů byly schopné projít přes matrigelovou hmotu, ale vlivem extraktu se jejich schopnost projít skrz snížila. Tímto se prokázalo, že extrakty zamezují tomu, aby nádor metastazoval a šířil se do okolí. Navíc se také zjistilo, že extrakty posilují cytotoxický účinek 5-fluorouracilu (chemoterapeutikum).

Získané výsledky tedy naznačují, že Coriolus a Maitake mají protinádorový, antiproliferační a antimetastatický účinek a také posilují účinnost chemoterapie.

Daniel Roca-Lema, OlaiaMartinez-Iglesias,  In Vitro Anti-proliferative and Anti-invasiveEffect of Polysaccharide-rich Extractsfrom Trametes Versicolor and Grifola Frondosa in Colon Cancer Cells. Int J Med Sci 2019; 16(2):231-240. doi:10.7150/ijms.28811