Čínský herbář
Čeština

Coriolus a Reishi jako pomocníci při léčbě rakoviny: metaanalýza

CoriolusReishi jsou vitální houby, které patří mezi choroše. Rostou hlavně na listnatých stromech na severní polokouli. Velmi populární jsou po dlouhá staletí v Asii. Tradiční čínská medicína je využívá k léčbě mnoha nemocí, ale i k celkovému posílení, tedy jako prevenci. Současné studie dokazují, že obě houby jsou silnými imunostimulanty, ale zároveň tlumí patologické záněty, snižují oxidační stres i hodnoty tuků a cukrů v krvi. Jsou účinné proti mnoha typům nádorových buněk v pokusech na buněčných kulturách, zvířatech i v klinické praxi.

coriolu a reishi

Tento text vznikl jako shrnutí dostupných studií týkajících se obou hub a jejich využití při léčbě nádorů jako doplňkové léčby. Autoři vyhledali relevantní studie, které naplňovaly přísně daná kritéria, tj. byly randomizované a kontrolované. Podařilo se najít 23 studií, ve kterých bylo dohromady 4246 pacientů, což je již velký vzorek. Vyhodnocením výsledků se ukázalo, že pokud byla k léčbě pacientů přidána také jedna z hub, snížilo se riziko úmrtí, z 1 na 0,82, a celkově se zvýšila účinnost protinádorové terapie z 1 na 1,3. Obě houby pak u pacientů s protinádorovou terapií zvýšily počty lymfocytů, tj. imunitních buněk. Protinádorová terapie je totiž provázená poškozením imunitního systému, negativně působí na kostní dřeň. To vede k riziku vážných infekcí, na které může člověk postupující protinádorovou léčbu i zemřít. Posílení imunitního systému je tedy nesmírně důležité. Celkový počet lymfocytů se oproti pacientům bez hub zvýšil o více než 9 %. Nejvíce pak podpořil počty Th1 lymfocytů, které jsou zapojené do obrany organismu a podpory produkce potřebných protilátek, když stimulují B lymfocyty.

Tyto výsledky jsou velmi silné, vezmeme-li v potaz, od kolika pacientů jsou získány. Je tedy možné říci, že zařazení Coriolu nebo Reishi do protinádorové terapie je pro pacienty přínosem. Mohou prodloužit celkovou dobu přežití a zvýšit kvalitu života. Navíc pacienti nepopsali žádné nežádoucí účinky během užívání hub Je však vhodné nasazení hub konzultovat s lékařem. 

Zhong L, Yan P, Lam WC, Yao L, Bian Z. Coriolus Versicolor and Ganoderma Lucidum Related Natural Products as an Adjunct Therapy for Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Pharmacol 2019.:703.