Čínský herbář
Čeština

Coriolus a zvýšení aktivity makrofágů

Je možné ji najít na kmenech stromů a pařezech. Její drobnější plodnice vytváří poměrně velké trsy. Houba není jedlá, přesto je hlavně v Asii velmi vyhledávaná. Tradiční čínská medicína ji totiž využívá pro léčbu mnoha chorobných stavů. Není to ovšem jen čínská medicína, která zná účinky Coriolu. Díky mnoha pokusů, studiím i s pacienty a dobrovolníky, se potvrzuje, že Coriolus posiluje imunitní systém, působí protirakovinně, zpomaluje díky antioxidačním účinkům stárnutí, snižuje hodnoty cholesterolu a ničí mnohé bakterie, viry i houby.
 
shutterstock-599465975
 

Tato studie ověřovala, zda má Coriolus skutečně imunitu posilující účinky. Vybrány byly buňky vrozené imunity, které reagují na nebezpečí jako jedny z prvních. Jejich aktivace je tedy nezbytná pro další obranné funkce imunitního systému. Důležitou funkcí těchto buněk je fagocytóza. Fagocytóza je proces, při kterém dokáže buňka „pohltit“ cizorodé částice či poškozené vlastní buňky a degradovat je. U cizorodého materiálu pak dochází po zpracování a zničení také k vystavení částí pohlceného obsahu na povrchu fagocytující buňky. Takto vystavený materiál pak rozpoznávají další buňky, a to hlavně buňky získané imunity a rozvíjí se další část obranné reakce.

Autoři využili beta glukany u Coriolu a zjišťovali, jak ovlivňuje právě fagocytující buňky. V přítomnosti beta glukanů se u imunitních buněk zvyšuje fagocytární aktivity, a to díky tomu, že betaglukan ovlivňuje buněčné receptory, váže se na povrchové struktury imunitních buněk, čímž se spustí signální cesty, na jejichž konci je právě i aktivování imunitní buňky, které vyústí i ve zvýšení fagocytózy. Krom tohoto faktu se zajímali autoři i o odhalení nitrobuněčných signálních cest, které jsou aktivovány a vedou k zvýšení fagocytózy. Odhalili jednu novou signální dráhu, kterou specificky aktivují právě beta glukany z Coriolu.