Čínský herbář
Čeština

Coriolus mírní vznik diabetické kardiomyopatie

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) je téměř zázračný choroš, který, přestože není využíván v kuchyni, se těší velké popularitě. To je dáno hlavně jeho účinky. Coriolus je standardní součástí tradičních medicín Asie, ale je tam též využíván v praxi jako doplněk k léčbě nádorových onemocnění. Současné studie dokazují, že Coriolus pozitivně působí na imunitní systém, mírní oxidační stres, ničí nádorové buňky a mnohé patogeny, snižuje hodnoty krevního tuku a také cukru.

cordyceps_lungs

Autoři v této studii se snažili zjistit, zda je možné využít pomoc Coriolu v případě kardiomyopatie u diabetiků. Diabetes mellitus, lidově cukrovka, je onemocnění spojené s vyššími hodnotami krevního cukru (hyperglykémií), zvláště u druhého typu pak i se zvýšenými tuky. Cukr v krvi poškozuje cévy, nervy a mnohé orgány. Diabetes jde také ruku v ruce se záněty, které působí také škodlivě a ničivě. Časté je poškození ledvin, sítnice, ale je také vyšší riziko poškození srdce. U diabetiků tedy bývá diagnostikována srdeční kardiomyopatie, tj. poškození srdečního svalu, které omezuje srdeční funkce. Mnohdy je funkční srdeční tkáň pod vlivem cukrů a zánětu nahrazena vazivem, které se však nestahuje a neplní správnou funkci.

 Autoři vytvořili model lidské kardiomyopatie spojené s cukrovkou na krysách. Vlivem cukru a na to nasedajícím zánětem došlo k poškození srdečního svalu a snížení srdečních funkcí. Části krys byl podáván také extrakt z Coriolu. Pokud krysy dostávaly Coriolus byla v srdci mnohem méně vážná fibróza, objem poškozené tkáně byl mnohem menší a méně závažný v porovnání s neléčenými krysami. To bylo dáno tím, že se snížila produkce faktoru, který podporuje fibrotizační procesy, tj. TGF-beta a s ním související faktory. Dále také došlo k výraznému snížení zánětu v srdečním svalu, tvořilo se méně působků, cytokinů, které působí prozánětlivě, podporují vznik, trvání i sílu zánětu. Tento efekt byl dán omezením aktivity transkripčního faktoru NFkappaB, tj. faktoru, který proniká do jádra buňky a váže se na DNA, na geny, které kódují prozánětlivé cytokiny, které se díky této vazbě začnou tvořit.

Výsledky této studie dávají tušit, že Coriolus je vhodným prostředkem pro zmírnění dopadu hyperglykémie na srdečně-cévní soustavu. Dobře by sloužil též jako prevence vzniku této komplikace.


Wang Y, Li H, Li Y, Zhao Y, et al. Coriolus versicolor alleviates diabetic cardiomyopathy by inhibiting cardiac fibrosis and NLRP3 inflammasome activation. 
Phytother Res 2019 Jul 23.