Čínský herbář
Čeština

Coriolus obnovuje citlivost buněk na inzulin

Roste hlavně na poškozených listnatých stromech, jejich pařezech. Coriolus je obzvláště dobře znám v Asii, kde s ním po tisíce let pracuje tradiční čínská medicína a využívá ho k léčbě mnoha patologických stavů. Oprávněnost tohoto použití potvrzují i prováděné studie, včetně klinických, zatím se prokázalo, že Coriolus umí pozitivně modulovat aktivitu imunitního systému, snížit oxidační stres a tím zpomalit degenerativní procesy, snižuje také hodnoty tuků a cukru v krvi, zabíjí mnohé patogeny a i rakovinné buňky.

 

coriolus_diabetes

 

 

Autoři této studie testovali Coriolus, zda může být nápomocný cukrovkářům druhého typu.

 

Cukrovka typu II je známá též jako stařecká, ačkoli není jen problémem starých lidí. Je často spojená s nesprávným životním stylem, tj. s obezitou, vysokým příjmem tuků, cukrů, nedostatkem pohybu atd. Na rozdíl od cukrovky typu I nemusí být problémem nedostatek inzulinu. Může ho být v krvi nadbytek, problémem je, že na něj nereagují buňky. Inzulin napomáhá přechodu cukru z krve do buněk. Stav, kdy buňky nereagují na inzulin, se nazývá inzulinorezistence. Nadbytek cukru v krvi poškozuje cévní stěny, nervy, orgány, poškozuje imunitní systém, zpomaluje hojení atd. Je tedy nutné stav řešit.

 

V pokusech byl využit vodný extrakt z Coriolu. Testoval se jak antidibetický potenciál, tak vliv Coriolu na inzulinorezistenci.

 

U krys s cukrovkou typu II se prokázalo, že podávání Coriolu dochází ke snížení hodnot krevního cukru. Další testy probíhaly na buňkách. U myoblastů (buněk, z nichž vznikají buňky svalové) došlo vlivem působení Coriolu ke zvýšení vstřebávání cukru do buňky i přesto, že byla buňka použitá v pokusu inzulinorezistentní.

 

Cukr se do ní dostane nezávisle na působení inzulinu, který je k průniku cukru do buňky důležitý. Došlo totiž také ke zvýšení glukózových transportérů na povrchu buněk, tj. „kanálů“ prostupujících membránou, kterými se přivádí glukóza do buňky. Navíc další podrobnější testy odhalily, že Coriolus také překonává i inzulinorezistenci. Mění totiž aktivitu mnoha genů, které ovlivňují právě odpovídavost buňky na inzulin. Zvyšuje, obnovuje citlivost buňky k inzulinu.

 

Autorům se podařilo prokázat na krysím modelu, že Coriolus má antidiabetické účinky, tj. snižuje hodnoty krevního cukru, a překonává inzulinorezistenci díky ovlivnění aktivity genů a s tím souvisejících nitrobuněčných signálních cest.

 

Xian HMChe HQin YYang FMeng SYLi XGBai YLWang LH. Coriolus versicolor aqueous extract ameliorates insulin resistance with PI3K/Akt and p38 MAPK signaling pathways involved in diabetic skeletal muscle. Phytother Res. 2018 Mar;32(3):551-560.