Čínský herbář
Čeština

Coriolus a ochrana DNA

Opakovaně jsou potvrzovány její účinky zvláště u nemocí, jakými jsou různé typy rakovinného coriolus-ochrana-DNAbujení, infekcí, poruch imunity či degenerativních nemocí. Toto je dáno její schopností přímo ničit rakovinné buňky a infekční agens, ale také podporovat funkci imunitního systému či působit jako silný antioxidant.

V této studii se vědci zaměřili na otázku, zda dokáže Coriolus chránit DNA a jakým způsobem, což by znamenalo omezení mutací vedoucích k mnoha nemocem, hlavně rakovinným bujením, neboť s mutagenními vlivy se setkáváme v běžném životě, ať už se jedná o různé chemické látky či záření.

Pokus probíhal in vitro a byl zaměřen hlavně na ozřejmení antioxidačního potenciálu zkoumané houby. Jelikož jsou to hlavně volné radikály, které narušují struktury DNA. V pokusu byl využit komerčně dostupný extrakt z Coriolu, který byl zředění do 5 různých koncentrací. Tyto byly následně přidávány k lymfocytární kultuře. Lymfocyty byly získané od zdravých dobrovolníků a byly s extraktem kultivovány po dobu 30 minut. Následně byly lymfocyty vystavení hydrogen peroxidu, tedy oxidačnímu stresu, následně prošly dalšími procesy, aby se zjistilo, jaké poškození DNA bylo u lymfocytů vyvoláno. Jedna z buněčných kultur prošla stejným procesem, ale bez přidání extraktu z Coriolu.

Výsledky potvrdily domněnku, že Coriolus je schopen ochránit DNA, v jeho přítomnosti nedochází k tak výraznému poškození, které by vedlo k mutacím. Je tedy genoprotektivní i v případě, že jsou buňky vystaveny vysokému oxidačnímu stresu. Vzhledem k získaným výsledkům je možné říci, že Coriolus dokáže předejít rakovinám či degenerativním procesům, které jdou na vrub zvýšenému oxidačnímu stresu.

 

Zdroj:

Szeto YT, Lau PC, Kalle W, Pak SC. Direct human DNA protection by Coriolus versicolor (Yunzhi) extract. Pharm Biol. 2013 Jul;51(7):851-5.