Čínský herbář
Čeština

Coriolus proti nežádoucím houbám v obilovinách

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) je dřevokazná houba, která roste na celé severní polokouli. Je možné je najít i u nás, a to hlavně na poškozených kmenech listnatých stromů a pařezech. Jméno dostala houba dle barevnosti klobouku, v soustředných polokruzích jsou tam barva od světle mléčné přes hnědou až šedou. Ačkoli není houba využívána v kuchyni, je velmi populární, a to hlavně v Asii. Zde se dokonce dostala do léčebného režimu pacientů s nádory jako podpůrná léčba. Studie dokládají, že Coriolus má silné protinádorové, imunostimulační, antioxidační, cholesterol snižující, antibakteriální aj. účinky.

articles-fusarium-pests-and-diseases_text_1

V této studii autoři zjišťovali, zda je možné využít Coriolus pro ničení Fusarium langsethiae patří mezi masenkotvaré. Houba napadá obiloviny, např. oves, pšenici, ječmen, a to hlavně v zemích střední a severní Evropy, houba se vyskytuje také u nás. Vytváří různé toxiny, např. T-2 toxin, HT-2 toxin, to vede k poškození rostliny a tedy i ztrátě na úrodě.

Je snaha se houby zbavit, resp. ochránit obilí před napadením houbou. Vzhledem k tomu, že je důležité omezovat chemické herbicidy, hledají se nové možnosti, jak zničit patogenní houby bez toho, aby to mělo negativní dopad na životní prostředí.

Autoři získali z Coriolu proteinovou frakci a přidali ji ke kultuře vytvořené z Fusaria. Ukázalo se, že v přítomnosti Coriolu houba přestává růst, dále se nemnoží. Při koncentraci Coriolu 0,04 % se snížil růst houby o téměř 54 %, při použití koncentrace 0,08 % byl růst omezen o více než 60 %.  Navíc se díky Coriolu výrazně omezila produkce toxinu T2 poškozujícího rostliny. Výsledky tedy dokazují, že Coriolus má protifusariové účinky, čehož by mohlo být využito také v zemědělství, neboť Coriolus není nebezpečný jako mnohé chemické herbicidy. Bylo by tedy možné hubit houby čistou přírodní cestou.

Parroni A, Bellabarba A, Beccaccioli M, Scarpari M, Reverberi M, Infantino A. Use of the Secreted Proteome of Trametes versicolor for Controlling the Cereal Pathogen Fusarium langsethiae. Int J Mol Sci 2019 Aug 26; 20(17)