Čínský herbář
Čeština

Coriolus s antileukemickými účinky

Jeho plodnice má mnoho různobarevných „zón“, střídají se barvy od šedé do krémově béžové, oranžové, žluté. Někomu připomíná zbarvení a tvar plodnice ocas krocana, z toho také pochází anglický název houby turkey tail. Ačkoli je Coriolus jedlý, k jídlu se příliš nehodí vinou kožnaté a tvrdé konzistence. Coriolus se však velmi dobře uplatňuje v tradiční čínské medicíně, která jej využívá k léčbě různých patologických stavů. Novodobé vědecké výzkumy také potvrdily účinky Coriolu, a to hlavně imunomodulační, protizánětlivé, protinádorové, antioxidační, antimikrobiální atd.

 

coriolus_leukemy

 

 

V této studii se autoři zaměřili na to, zda má přípravek extrahovaný z Coriolu, je tvořen z Coriolových polysacharidů, antileukemické účinky. Leukémie je „rakovina krve“, může postihnout prekurzorovou buňku jak lymfocytů, tak myeloidních buněk. Leukémie se nejčastěji léčí chemoterapií a transplantací kostní dřeně. Není však výjimkou, že terapie selže. Rakovinné buňky jsou rezistentní. Hledají se tedy nové léčebné možnosti. 

Autoři testovali preparát Tramesan, který si i patentovali, na leukemických buňkách. Testován byl jak na laboratorních buněčných liniích, tak na buňkách získaných od nemocných pacientů. V prvním případě došlo při inkubaci Tramesanu ke snížení počtu rakovinných buněk a také ke zvýšení oxidačního stresu těchto buněk. Tramesan v nich vyvolal zvýšenou produkci kyslíkových radikálů, které nepříznivě ovlivňují buňku. Ve druhém případě, kdy byly využity leukemické buňky pacientů, byl vliv Tramesanu ještě výraznější. Počet buněk v buněčné kultuře, která byla vystavena Tramesanu výrazně poklesl, došlo také ke zvýšení apoptózy, tj. druh buněčné smrti. Tramesan tedy buňky zabíjel. Nárůst apoptózy po 48 hodinách byl z cca 35 % (tolik buněk za stejnou dobu zemřelo v médiu bez Tramesanu) na 77,3 %. Pokud inkubace pokračovala déle než 144 hodin, zvýšila se apoptóza na 88,6 %. Přežilo jen malé množství buněk. Další testování na zdravých buňkách se dokázalo, že Tramesan je pro ně bezpečný. V buněčné kultuře bez Tramesanu propadlo přirozené apoptóze malé množství buněk, které se nelišilo od buněčné kultury s Tramesanem. 

Studie přináší důkaz, že Tramesan má antileukemické účinky, je schopen u leukemických buněk spustit apoptózu, ale zároveň nepůsobí cytotoxicky na zdravé nerakovinné buňky.

 

Ricciardi MR, Licchetta R, Mirabilii S, et al. Preclinical Antileukemia Activity of Tramesan: A Newly Identified Bioactive Fungal Metabolite. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017;2017:5061639. doi:10.1155/2017/5061639.