Čínský herbář
Čeština

Coriolus společně s Ginkgem v léčbě demencí

Není tomu jinak ani v případě Coriolu, který je nejvíce využívaný v pokusech či klinických studiích týkajících se nádorových bujení. Nesporná je též jeho imunomodulační a antioxidační síla. Jak je tomu však v oblasti, kde dominuje jiná houba, a to Hericium. Jedná se o nervovou soustavu. Není mnoho materiálu, v nichž by v případě léčby demencí figuroval Coriolus.

GinkgoBiloba_55068328Proto se vědci rozhodli tento fakt změnit. Do své studie zapojili nejen polysacharid z Coriolus versicolor, ale také flavonoid z Ginkga, jenž je znám svým působením na nervovou soustavu. Kombinace těchto látek pak byla testována na myších, u nichž se vyvinula obdoba Alzheimerovy choroby. Vědci následně sledovali účinky podávaných složek na myši. Např. podrobili myši Morrisovu vodnímu bludišťovému testu, jímž se vyšetřuje schopnost učení a zapamatování, dále myši podstoupily Y bludišťový test a další. Testy pak prokázaly, že kombinace podávaných látek působí synergicky, podporuje se, a zlepšuje paměť u myší s Alzheimerovou nemocí. Vědci samozřejmě provedli i další zkoumání vzorků mozku, aby zjistili, k jakým reakcím dochází přímo v tkáních. Ukázalo se, že je snížená exprese prozánětových cytokinů, jakými jsou např. IL-1β, IL-6 a TNF-α. Tudíž byla i nižší zánětová aktivita imunitního systému. Na druhou stranu byla zvýšená exprese superoxiddismutázy a katalázy, takže bylo jisté, že dochází k lepší neutralizaci toxických volných radikálů.

Z daného pokusu tedy vyplývá, že změny, které se objevují na myších po podávání flavonoidu s Ginkga společně s polysacharidem z Coriolu jsou jednak znatelné v chování myší, a jednak jsou i laboratorně potvrditelné. Je tedy možné říct, že jsou vhodnými kandidáty pro předcházení rozvoje demence.

 

 

Zdroj:

Fang X, Jiang Y, Ji H, Zhao L, Xiao W, Wang Z, Ding G. The Synergistic Beneficial Effects of Ginkgo Flavonoid and Coriolus versicolor Polysaccharide for Memory Improvements in a Mouse Model of Dementia. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.