Čínský herbář
Čeština

Enoki a její antioxidační a renoprotektivní (ledviny chránící) účinky

Tuto houbu je možné najít i u nás, ale jejími největšími pěstiteli jsou asijské země, hlavně pak Japonsko. Odtud pocházejí první studie, které potvrzují protirakovinné účinky EnokiEnoki je však známá tisíce let a má své pevné místo v léčebných systémech Asie, tedy i tradiční čínské medicíně. Dnes je známé, že Enoki je tedy protirakovinná, ale také dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, zlepšuje metabolismus tuků, zabíjí některé patogenní mikroorganismy, je silným antioxidantem aj.

 

enoki_kidney

 

V této studii se vědci zaměřili na její další možný účinek, a to renoprotektivní. Ledviny jsou zatěžovaným orgánem, procházejí jimi i toxické odpadní látky. Může je však poškodit i zvýšená koncentrace cukru, infekce či zánět v těle, který může být autoimunitní. Setkáváme se tedy s mnoha pacienty, kteří trpí chronickým selháváním ledvin, potřebují dialýzu i transplantaci ledvin.

V připravené studii autoři extrahovali polysacharidy z Enoki a ověřovali jejich antioxidační účinky a pozitivní vliv na ledviny. Protože i volné radikály je mohou dále destruovat. Testy probíhaly na myších, které trpěly diabetem a měly poškozené ledviny právě zvýšenou hladinou cukrů v krvi a následně tedy i v moči. U těchto myší byla narušená funkce ledvin, což se projevilo i zvýšenou koncentrací kreatininu v krvi.

Výsledky testování ukázaly, že polysacharidy snižují hladinu kreatininu, ale také cukru v krvi. Dochází tedy vlivem užívání Enoki ke zlepšení ledvinných funkcí. V ledvinné tkáni se zvyšuje aktivita a koncentrace látek tělu vlastních, které mají antioxidační účinky, tj. snižují koncentraci toxických volných radikálů. Došlo tak ke zvýšení aktivity superoxiddismutázy, glutationperoxidázy a glutationu. Dále bylo provedeno i zhodnocení odebrané tkáně z ledvin histologicky. Ukázalo se, že došlo ke stavu ledvinné tkáně, snížil se zánět a fibrotizační procesy.

Tímto pokusem tedy bylo prokázáno, že Enoki obsahuje složky, které mohou ochraňovat ledviny, a co víc zlepšovat stav již poškozených ledvin. Vzhledem k tomu, že bylo zachyceno i snížení glykémie, bylo by možné využít Enoki pro léčbu pacientů s diabetickou nefropatií, tedy poškozením ledvin provázejících cukrovku.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716303083