Čínský herbář
Čeština

Enoki ke zmírnění potravinových alergií

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je drobná jedlá houba, která má, pokud je vystavena slunečním paprskům, medově hnědý klobouček a tenkou světlou nožku, která má drobné ochmýření, které působí jako samet. Enoki se pěstuje ve velkém, a to hlavně bez přístupu světla. Tyto houby jsou bílé, krémové, ale složením stejné jako ty volně rostoucí. Enoki je velmi populární hlavně v Asii, nejvíce patrně v Japonsku, kde se také prokázal její protirakovinný vliv, působí jako prevence nádorových onemocnění. Dále pak je známé, že posiluje imunitní systém, ničí mnohé infekční patogeny, snižuje cholesterol, působí jako antioxidant atd.

potravinová alergie

V této studii se autoři zaměřili na to, zda může Enoki pomoci u potravinových alergií. Potravinové alergie postihují stále více lidí. Nejčastěji se jedná o alergie na arašídy, ořechy, korýše, vejce, mléko, sóju atd. Příznaky mohou být mírné, např. bolesti břicha, nevolnosti, zvracení, ale také velmi vážné a může dojít také k anafylaktickému šoku, v nejhorším případě i ke smrti alergika.

Autoři využili proteiny získané z Enoki, FIP-fve, které podávali myším. Myši byly imunizovány nitrobřišním podáním ovalbuminu (alergen z vejce), vyvolala se citlivost k této látce. Imunizaci opakovali a před a během každé periody části myší podávali FIP-fve a části pouze solný roztok. Poté se měřily protilátky namířené proti ovalbuminu, které se po vystavení alergenu vytvořily a které se dále podílejí na alergické reakci. Dále se sledovala také citlivost na alergen podaný s potravou, tj. příznaky vystavení alergenu, hodnoty histaminu (uvolní se z buněk během aktivace alergenem a stojí za mnoha příznaky alergie). Provedla se také zkoumání vzorků střeva, jak je poškozené.

Výsledky ukázaly, že myši, které dostávaly během senzitizace ovalbuminem také proteiny z Enoki měly nižší hladinu IgE protilátek, naopak došlo k posunu od alergické reaktivity (Th2) k té nealergické (Th1). U myší bez Enoki se po vystavení alergenu objevily i vážné anafylaktické reakce, u myší s Enoki se nevyskytovaly. I ostatní sledované parametry byly mnohem méně vyjádřeny u myší s Enoki (menší reakce ve střevě, méně uvolněného histaminu).

Studií na myších, které byly alergizovány na ovalbumin, vedlo podávání proteinů z Enoki FIP-fve ke snížení alergických reakcí, pokud byly myši opětovně vystaveny alergenu. Upravila se reaktivita imunitního systému. Enoki tedy předchází rozvoji alergie na potraviny. Je možné, že podobného účinku by bylo dosaženo také u lidí.

Hsieh KYHsu CILin JYTsai CCLin RH. Oral administration of an edible-mushroom-derived protein inhibits the development of food-allergic reactions in mice. Clin Exp Allergy. 2003 Nov;33(11):1595-602.