Čínský herbář
Čeština

Enoki ochraňuje a podporuje regeneraci jater

V přírodě či za přístupu světla má medově hnědý klobouček velikosti cca 1‒3 cm a jemně ochlupenou sametovou nožku. Houba je velmi populární, proto se pěstuje i uměle, bez přístupu světla, je celá bílá. Její biologické i chuťové vlastnosti jsou však zachovány. Houba je známá hlavně svým protirakovinným působením, kterého si všiml Dr. Ikekawa v Japonsku. Dále je vědeckými pokusy zjištěno, že Enoki posiluje imunitní systém, neutralizuje volné radikály, působí též protiinfekčně a má ochranný vliv na ledviny.

 
enoki_liver
 

Stále se hledají nová možná využití Enoki, v tomto případě autoři zjišťovali, zda má Enoki také ochranný vliv na játra. Játra jsou velmi zatěžovaným orgánem, který se podílí na detoxikaci, ale nejen to, syntetizuje bílkoviny, podílí se na metabolismu tuků a cukrů, skladuje mnohé látky, např. vitamíny A, železo, tvoří žluč atd. Játra jsou pro náš život zcela nezbytná. Mají sice velkou regenerační schopnost, ale i tak může dojít k jejich poškození a selhání s nutností transplantace.

Autoři ke svému pokusu využili krysy, kterým aplikovali tetrachlormetan, který je pro játra toxický a způsobí akutní jaterní poškození, které se projeví zvýšením jaterních transamináz, tj. enzymů, které se za normálních okolností nacházejí uvnitř jaterních buněk a do krve se dostávají při jejich poškození, dále pak se poškození projeví při zkoumání vzorku odebraném z jater.

Jedné skupině krys krom toxické látky podali také Enoki.

Výsledky prokázaly, že Enoki má výrazný ochranný vliv na játra. U krys, které nedostaly Enoki, došlo k masivnímu nárůstu hodnot transamináz v krvi, tj. AST a ALT. Krysy s Enoki však měly tyto hodnoty podstatně nižší. Dalším pozitivním efektem bylo, že Enoki snížila oxidační stres, neutralizovala volné kyslíkové radikály, zvýšila se také aktivita v těle se nacházejících enzymů, které volné radikály neutralizují. Volné radikály se ve zvýšené míře tvoří při poškození buněk a vedou k dalšímu poškozování tkáně a aktivaci imunitního systému a rozvoji poškozujícího zánětu.

Tento ochranný efekt prokázalo také zkoumání jaterního vzorku. Krysy s Enoki měli mnohem nižší poškození jaterní tkáně a byl tak zachován vyšší regenerační potenciál.

 

Zhang YLi HHu TLi HJin GZhang Y. Metabonomic profiling in study hepatoprotective effect of polysaccharides from Flammulina velutipes on carbon tetrachloride-induced acute liver injury rats using GC-MS. Int J Biol Macromol. 2018 Jan 2. pii: S0141-8130(17)33884-9.