Čínský herbář
Čeština

Enoki podporuje imunitu a střevní mikroflóru

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je velmi chutná jedlá houba, které vyrůstá v pozdním podzimu a zimě. Roste v trsech a jejich klobouček je malý, cca 2−11cm. Má žlutavou, medovou barvu, na povrchu je lepivý. Nožka je tenká a jakoby sametová. Enoki je velmi populární, a proto se pěstuje i komerčně, a to hlavně v Japonsku a Číně. Během kultivace se Enoki nedostává do kontaktu se světlem a teplem. Liší se od té, které nacházíme venku. Tato je světlá, až bílá s dlouhou nožkou. Složení a chuť je u obou hub stejná. Enoki se dlouhá staletí využívá v tradiční čínské medicíně a současné studie také potvrzují medicinální účinky Enoki. Jsou data, která ukazují, že Enoki moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje hladinu krevních tuků a cukru, snižuje oxidační stres, zabíjí nádorové buňky i infekční patogeny atd.

enoki

Cílem studie bylo zjistit, zda polysacharidy z Enoki ovlivňují složení střevního mikrobiomu a imunitní reakce. Střevní mikrobiota je společenstvo mikroorganismů, komenzálů i patogenů, které má výrazný vliv na lidské zdraví. Reguluje funkce imunitního systému, produkuje různé látky, reguluje metabolismus, rozkládá komplexní sloučeniny, které získáváme ve stravě, aby se mohly vstřebat atd. Narušení střevní mikrobioty je spojené se záněty střev, autoimunitou, alergiemi, rakovinou, metabolickým syndromem, depresí atd. Složky potravy, jako polysacharidy, mohou zlepšit složení střevní mikrobioty.

Autoři připravili studii na myších. Jedna skupina myší dostávala polysacharidy z Enoki. Poté se analyzovaly vzorky stolice. Ukázalo se, že léčba polysacharidy zvýšily pestrost střevního mikrobiomu. Počet bakterií z rodu Bacteroidetes („vhodné“ bakterie) a snížil počty Firmicutes. Tyto dva rody jsou spojené s regulací energetické rovnováhy, transformací energie a metabolismu cukrů. Vysoký poměr Firmicutes :  Bacteroidetes je spojený s vyšší absorpcí kalorií z potravy střevní mikrobiotou, proto dochází k rozvoji např. cukrovky II a obezity. Na druhou stranu nízký poměr Firmicutes : Bacteroidetes je spojený se zdravým střevem a snížením hmotnosti u myší. Čeleď Bacteroidacea, která také roste při podávání polysacharidů, je známá tím, že moduluje aktivitu imunitního systému, omezuje autoimunitní záněty. Dalším krokem studie bylo zjistit, jak se mění parametry v imunitním systému. Díky polysacharidům a změně mikrobioty došlo ke zvýšení produkce protilátek IgA a IgG, která podporují a chrání sliznici, tj. jsou součástí ochranné slizniční imunity. Také došlo ke zvýšení koncentrace cytokinů, která podporují obranu sliznice střeva a její regeneraci.

Tato studie přináší data o tom, že polysacharidy z Enoki mění složení střevní mikrobioty, což se projeví nejen na metabolismu myší, ale také na jejich střevní imunitě.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464619301537#b0095