Čínský herbář
Čeština

Enoki podporuje imunitu, posiluje T lymfocyty

Je nutričně velmi bohatá. V přírodě roste na listnatých stromech, u jejich bazí, a má hnědavý klobouček a tenkou nožku, která je ochmýřená a působí sametově). Uměle pěstovaná houba (ve tmě a chladu) je však bledá, až bílá, a to klobouček i nožka. Nic to však nemění na jejím složení a účincích. Enoki dle výsledků studií podporuje funkci imunitního systému, snižuje hodnoty cholesterolu, cukru v krvi i krevního tlaku, zabíjí rakovinné buňky i infekční patogeny.

 

 

 

enoki_immunity

 

Autoři této studie se zaměřili na to, zda Enoki ovlivní imunitní systém. Testování probíhalo na myších a přímo na lymfocytech.

Pokusné mladé myši byly rozděleny do skupin, kdy každá dostávala jinou dávku Enoki, popř. placebo atd. Myši, které dostávaly vytvořený polysacharidový extrakt, rostly rychleji než myši ve skupině s placebem. Došlo ke zvětšení sleziny i brzlíku, což jsou dva největší imunitní orgány. Dále byly analyzovány krevní vzorky odebrané myším. U myší léčených Enoki byl celkový počet lymfocytů (CD3+) v krvi vyšší, zvýšilo se hlavně procento CD4+ (pomocné T lymfocyty). Podobně to vypadalo také ve slezině a brzlíku Enoki léčených myší. Myši neléčené Enoki měly nižší počty lymfocytů. Krom počtů buněk se v krvi léčených myší také zvýšily koncentrace cytokinů IL-2 a TNF alfa, které posilují imunitní odpověď, podporují proliferaci imunitních buněk atd.

Další část pokusu probíhala na buněčné kultuře. Ke splenocytům (imunitním buňkám ze sleziny) se přidávaly různé dávky extraktů. Zjistilo se, že Enoki není pro buňky toxická a nesnižuje jejich viabilitu, tj. životaschopnost, jen nejvyšší dávka negativně ovlivnila imunitní buňky. Enoki stimulovala s ní inkubované imunitní buňky a ty zvýšily produkci výše zmíněných cytokinů.

Jak je možné z výsledku vidět, Enoki celkově prospěla zvířatům, lépe rostla. Zvýšila u myší počty i aktivitu T lymfocytů jak v krvi, tak slezině a brzlíku. V testech na buněčné kultuře se projevila jako bezpečná a také imunostimulující.

Tento poznatek by mohl být zužitkován také v klinické praxi u pacientů s oslabenou imunitou.

Yan Z-F, Liu N-X, Mao X-X, Li Y, Li C-T. Activation Effects of Polysaccharides of Flammulina velutipes Mycorrhizae on the T Lymphocyte Immune Function. Journal of Immunology Research. 2014;2014:285421. doi:10.1155/2014/285421.