Čínský herbář
Čeština

Enoki posiluje mozkové funkce

Je rozšířená po celém světě, roste u kmenů stromů či pařezů v trsech, a vzhledem k poptávce je i pěstována „ve velkém“. Tato houba je totiž nositelkou mnoho složek, které mají účinky pozitivně ovlivňující lidské zdraví. Je potvrzeno, že Enoki moduluje aktivitu imunitního systému, má silné protirakovinné účinky, působí protiinfekčně, je též účinným antioxidantem.

brain-glutenV této zajímavé studii se vědci věnovali Enoki ve vztahu k mozkovým funkcím, tj. k učení a paměti.

K tomu využili krysy, které podrobili různým testům, hlavně pak Morrisově vodnímu testu, což je kruhové vodní bludiště, v němž musí krysy plavat a vyhledat těsně pod hladinou skrytý ostrůvek či ostrůvky. Biochemicky se analyzovala mozková tkáň pokusných krys, aby se odhalilo, v čem je efekt Enoki na mozek. Před počátkem byla krysám narušena schopnost učení a paměť podáním skopalaminu.

Podávání polysacharidů z Enoki významně snížili latenci, než krysy začaly hledat útěkové, resp. záchranné řešení ve vodním bludišti, také se prodloužila uplavaná vzdálenost a počet ostrůvků, které mezi plaváním překročily, resp. nalezly. Biochemickou analýzou mozku se odhalilo, že Enoki výrazně zvyšuje aktivitu superoxiddismutázy  a glutathionperoxidázy, což jsou enzymy neutralizující volné radikály, které poškozují mozkové buňky. Navíc se ovšem zvýšila i koncentrace neurotransmiteru acetylcholinu a snížila se aktivita acetylcholin esterázy, které by tento neurotransmiter „odbourávala“. Acetylcholin pomáhá přenášet mozkové vzruchy i vzruchy mezi nervy a svalovými vlákny.

Ze studie tedy vyplývá, že Enoki má schopnost ovlivňovat stav mozkové tkáně, ochraňovat ji před poškozením volnými radikály, ale co víc, podporuje mozkové funkce.