Čínský herbář
Čeština

Enoki pro výrobu vakcíny proti žloutence B

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je drobná velmi chutná houba. Ve volné přírodě má medově zlatý až hnědý klobouček a jemně ochmýřenou, sametovou nožku. Enoki je velmi žádaná, a tak je pěstována ve velkém, a to bez přístupu UV a v chladu. Takové houby mají vyšší nožku, uzavřený klobouk a má velmi světlou bílou barvu. Obsah živin je v obou typech stejný. Enoki je po dlouhá tisíciletí využívaná tradiční čínskou medicínou a velké popularitě se těší v Japonsku, kde byly prokázány její protinádorové účinky. V oblastech Japonska, kde byli pěstírny Enoki a houby tedy byly častěji konzumovány, mnohem nižší výskyt nádorových onemocnění rakovinou. Dále se také zjistilo, že Enoki moduluje aktivitu imunitního systému, je silný antioxidantem, ničí mnohé mikroby atd. V této studii se autoři rozhodli zkusit využít Enoki na zlepšení funkčnosti vakcín.

enoki

Poslední dobou se vědci přiklání k možnosti využít vakcíny podávané ústy, a přidání hub pomáhá zvýšit potřebnou imunitní odpověď na podanou část patogena. Je však potřeba najít možnosti stabilizace vakcíny a jednotnosti vakcín bez případné kontaminace.

V této studii autoři vytvořili transgenní (geneticky upravenou vakcínu) proti viru hepatitidy B. Povrchové znaky viru, které rozpoznávají imunitní buňky a rozvinou proti nim imunitní odpověď, se vyskytovaly na povrchu buněk Enoki, tj. Enoki exprimovala HBsAg. Do genetické informace houby byl vnesen gen pro HBsAg.

Pokud byla tato vakcína podána prasatům, došlo u nich k tvorbě potřebných obranných protilátek proti povrchovému znaku, tj. produkovaly se specializované anti-HBsAg protilátky v dostatečných množstvích. Houba totiž podpořila imunitní odpověď, více ji stimulovala.

Výsledky jsou tedy slibné a je možné, že dojde k vývoji takové vakcíny založené a využití kombinace houby a virových povrchových znaků.

Huang LH, Lin HY, Lyu YT, Gung CL, Huang CT. Development of a Transgenic Flammulina velutipes Oral Vaccine for Hepatitis B. Food Technol. Biotechnol. 2019 Mar; 57(1):105-112.