Čínský herbář
Čeština

Enoki, protimrznoucí aktivita

Je k nalezení hlavně v chladných měsících, tedy na podzim a v zimě. Roste v trsech na živých, ale také odumřelých kmenech listnáčů.  Houba je též ve velkém pěstována komerčně a je možné si ji v dnešní době zakoupit i v supermarketech. Enoki je populární hlavně v Asii, a to nejen jako chutná potravina, ale hlavně jako „léčivka“. I vědeckými pokusy je potvrzováno, že dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, zabíjet rakovinné buňky, neutralizovat volné radikály aj. Je tedy značným přínosem pro lidské zdraví. Ale houby nemusíme využívat jen jako potravinu či podporu zdraví. Mají i velmi zajímavé schopnosti.
 
zima
 

V této studii se vědci zaměřili na složku Enoki s protimrznoucím efektem. Jedná se o látky xylomanannové povahy. Tyto již byly izolovány z rostlin, hmyzu a také obojživelníků. Nedávno se podařilo izolovat xylomannan i z Enoki. Byl izolován z plodnice a mycelií. Xylomannan je složen z mannózy a xylózy, tedy sacharidů, a u Enoki to bylo v poměru 2 : 1. Ukázalo se, že rekrystalizační inhibiční aktivita xylomannanu získaného z mycelií je vyšší než u toho z plodnic, jedná se o schopnost zabránit vzniku krystalků ledu, tedy zamrzání tekutin.

Extrakt byl také přidáván k buněčné kultuře, která byla vystavena teplotám -20℃ po dva dny. Přítomnost purifikovaného extraktu zvýšila přežití buněk na 97 %, byť by tyto v daných podmínkách téměř všechny zahynuly.

Je tedy patrné, že xylomannan z Enoki lze použít jako prvek, který zabrání krystalizaci, má protimrznoucí efekt a může být použit při skladování buněk. Buňky se často skladují pro vědecké, ale také léčebné účely. Zmrazují se tak třeba i kmenové buňky, odebraná krev atd. pro pozdější využití. Je však důležité, aby po rozmrazení byly buňky životaschopné, tedy nedošlo k jejich poničení. Toto xylomannan z Enoki splňuje. Při jeho použití přežívá téměř celá zamrazená buněčná populace.

Kawahara H, Matsuda Y, Sakaguchi T, Arai N, Koide Y. Antifreeze Activity of Xylomannan from the Mycelium and Fruit Body of Flammulina velutipes. Biocontrol Sci 2016; 21(3):153-9.