Čínský herbář
Čeština

Enoki zvyšuje funkce mozku a bojuje s Alzheimerovou nemocí

Za přístupu světla má hnědavě medový klobouček a sametovou nožku, při komerčním pěstování bez přístupu světla je houba zcela bílá. Ale její složení se nemění. A právě její složení jí dělá unikátní. Mnoho pokusy potvrdily, že Enoki si umí poradit s mnohými typy rakovinných buněk, dokáže velmi účinně neutralizovat volné radikály, posilovat imunitní systém, regulovat metabolismus tuků a atd. Vědci stále rozšiřují znalosti o Enoki a jejích účincích. V této studii se rozhodli potvrdit svou domněnku, že Enoki může upravit kognitivní funkce mozku a může pomoci proti Alzheimerově nemoci a jiným degenerativním onemocněním mozku, které vedou k narušení paměti a myšlení. Vzhledem k tomu, že se průměrný věk zvyšuje, rostou i počty lidí, kteří trpí nějakým typem demence.

 

enoki_alzheimer´s

 

 

Ke svému pokusu autoři využili polysacharidy z Enoki a ginsenoidy. Podávali je krysám, u nichž vyvolali stav, který je podobný Alzheimerově nemoci u lidí. Tyto krysy byly testovány před podáváním Enoki a ginsenoidů a poté, aby se mohlo zhodnotit, zda léčba zabrala. U pokusných krys vlivem zásahu vědců došlo k výraznému narušení kognitivních funkcí, dosahovaly špatných výsledků v testech, v Morrisově vodním bludišti, které testuje prostorovou orientaci, paměť a schopnost učit se.  Pokud se těmto krysám podávala Enoki s ginsenoidy, tak tyto dvě složky měly velký vliv na výsledky testu. Krysy byly rychlejší, lépe se orientovaly, snadněji si zapamatovali nové věci atd.

 

Degenerace mozkové tkáně je podmíněná také oxidačním stresem a autorům se podařilo prokázat, že použité přírodní látky výrazně snižují množství nebezpečných volných radikálů. Zvyšují totiž aktivitu tělu vlastních enzymů, které volné radikály „odstraňují“, tj. superoxiddismutáza, glutation peroxidáza aj.  Zkoumání mozkové tkáně pomohlo odhalit, že Enoki snižuje poškození mozku, úmrtnost neuronů. Došlo ke snížení apoptózy (buněčné smrti), omezila se aktivita kaspáz, které apoptózu spouští, snížila se také aktivita proapoptotických faktorů a posílily se ty působící protiapoptoticky.

 

Studií se podařilo prokázat, že podávání Enoki s ginsenoidy se projeví jak na chování myší, tak přímo v mozkové tkáni, kde je méně poškozených buněk, snížen oxidační stres a omezen zánět. Tento poznatek by mohl být využit i v klinické praxi a stát se tak prevencí, popř. léčbou demencí, včetně Alzheimerovy nemoci.

 

 

 

Zhang Y, Li H, Yang X, Jin G, Zhang Y. Cognitive-enhancing effect of polysaccharides from Flammulina velutipes on Alzheimer's disease by compatibilizing with ginsenosides. Int J Biol Macromol. 2018 Feb 8;112:788-795.