Čínský herbář
Čeština

Ergosterol z Agaricu, extrakce a přidání do jogurtu

Zde ji místní obyvatelé využívají do nepaměti nejen jako potravinu, ale také jako léčivo, které jim pomáhá řešit mnohé zdravotní problémy. V současnosti je pomocí vědeckých postupů a studií potvrzováno, že složení Agaricu skutečně ovlivňuje aktivitu imunitního systému, posiluje antiinkfeční a protinádorovou imunitu, oslabuje alergie a autoimunitní reakce, působí cytotoxicky na nádorové buňky a patogeny, snižuje hodnoty cholesterolu i oxidační stres a mnoho dalšího.

 

agaricus_yoghurt

 

 

Důležitou a prospěšnou součástí hub, tedy i Agaricu, jsou mykosteroly, zvláště pak ergosterol. Je snaha vytvořit funkční potraviny, které by tyto steroly obsahovaly. Neboť nutriční hodnoty potravin klesají. Ergosterol je prekurzorem vitamínu D2, ten je důležitý pro správnou funkci imunitního systému, zdraví kostní tkáně. Po ozáření UV dochází k reakci ergosterolu, které se mění na ergokalciferol, který se v játrech mění na vitamín D.

Autoři nejprve testovali, zda je možné z Agaricu získat ergosterol a zda je možné přidat jej do jogurtu a tím zvýšit jeho nutriční hodnotu. Autorům se podařilo získat 58,53 ± 1,72 µg ergosterolu ze 100 g suché houby.  Vytvořený na ergosterol bohatý extrakt byl dále testován, jaké má účinky. Prokázalo se, že je silný antioxidant a také má antimikrobiální účinky, navíc se potvrdilo, že není toxický pro jaterní buňky. Po přidání extraktu do jogurtu se výrazně zvýšila antioxidační schopnost jogurtu, tj. schopnost snížit oxidační stres, který je pro buňky doslova toxický. Přidání extraktu nezměnilo další nutriční hodnoty jogurtu nebo poměry mastných kyselin atd. Přidání ergosterolu tedy nenarušilo složení ani strukturu jogurtu.

Agaricus, resp. extraktu z něj, který je bohatý na prospěšný ergosterol by se dalo využít ke zvýšení nutriční hodnoty potravin, jak bylo vyzkoušeno na jogurtu. K tomuto účelu by mohly být využito hub, které nesplňují požadavky na přímý prodej v obchodech, tj. jsou např. zlámané, otlačené, jsou tedy esteticky nevyhovující. Tyto houby by se nemusely vyhazovat a byly by dále prospěšné.

 

Corrêa RCGBarros LFernandes ÂSokovic MBracht APeralta RMFerreira ICFR. A natural food ingredient based on ergosterol: optimization of the extraction from Agaricus blazei, evaluation of bioactive properties and incorporation in yogurts. Food Funct. 2018 Mar 1;9(3):1465-1474.