Čínský herbář
Čeština

Extrakt z Cordycepsu inhibuje metastazování rakoviny prsu

Cordyceps je ve volné přírodě najít na velmi omezeném prostru, ve vysokých nadmořských výškách Himalájí. Cordyceps je po tisíce let využívám v tradiční čínské medicíně k řešení mnoha zdravotních obtíží. Ani současná věda nezahálí a Cordyceps studuje, testuje jeho účinky. Je velké množství studií, které dokládají, že Cordyceps ovlivňuje imunitní buňky, neutralizuje volné radikály, posiluje celkovou fyzickou a psychickou kondici, snižuje cholesterol a cukr v krvi, působí protinádorově a umí též zabíjet široké spektrum patogenů.

 

cordyceps_breast cancer

 

 

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít Cordyceps při léčbě rakoviny v prsu. Počty pacientek stále rostou a nemocí trpí stále mladší ženy. Díky preventivním prohlídkám a samovyšetření jsou nové případy odhalovány časně, v raných stadiích. Přesto se však objevují případy žen, které končí smrtí. I současná protinádorová léčba, byť je účinná, je zatížena velkým množstvím vedlejších účinků. Je tedy tlak na to, aby se našly další, méně zatěžující metody léčby.

Autoři zjišťovali, zda je extrakt z Cordycepsu schopný zabíjet buňky rakoviny prsu a další část pokusu se zaměřila na to, zda podávání extraktu nemocným zvířatům omezí metastazování nádoru, který jim byl implantován do břišní dutiny.

Autorům se podařilo prokázat, že Cordyceps působí na nádorové buňky cytotoxicky, výrazně omezuje jejich životaschopnost, zabíjí je. V případě studií na myších se prokázalo, že podávání 50 mg/kg připraveného extraktu výrazně snižuje metastazování do plic. U myší, jimž byl extrakt podáván, došlo k prodloužení doby přežití  v porovnání se stejně nemocnými myšmi, které Cordyceps nedostávaly. Omezení metastazování je dáno snížením aktivity enzymů, které rozkládají mezibuněčnou hmotu, skrz rozvolněnou hmotu mohou nádorové buňky snadněji vycestovat, Cordyceps sníží tvorbu a aktivitu metaploproteinázy 9 o cca 50 %. Navíc u léčebných myší dochází ke změně tvorby mnohých působků, cytokinů, chemokinů, které mohou aktivovat i imunitní systém k boji proti rakovině nebo naopak omezit metastazování.

Cordyceps působí cytotoxicky a omezuje metastazování rakoviny prsu.

 

Cai HLi JGu BXiao YChen RLiu XXie XCao L. Extracts of Cordyceps sinensis inhibit breast cancer cell metastasis via down-regulation of metastasis-related cytokinem expression. J Ethnopharmacol. 2018 Mar 25;214:106-112.