Čínský herbář
Čeština

Grifola v boji s rakovinou jater

Maitake je známá hlavně v Asii, a to díky tisíciletému využívání v tradiční čínské medicíně, její popularita však roste po celém světě. Je to dáno i výsledky mnoha pokusů a studií, které dokládají, že Maitake moduluje aktivitu imunitního systému, má antioxidační, cholesterol a krevní cukr snižující účinky, umí také zabíjet mnohé infekční patogeny a rakovinné buňky. Poslednímu zmíněnému se věnovali autoři studie. Snažili se zjistit, zda by bylo možné využít Maitake v případě léčby rakoviny jater. Tento typ rakoviny vzniká nejčastěji na podkladě chronického poškození jater, např. u cirhotiků, infikovaných virovou hepatitidou C, vystavených aflatoxinům aj. Nevýhodou je, že se tento typ rakoviny odhalí relativně pozdě a právě již v poškozených játrech, takže se velmi těžko léčí.

 

maitake_liver

 

Účinnost testovali na buněčné kultuře vytvořené z lidských buněk hepatocelulárního karcinomu. K této kultuře přidávali buď samotný vitamin C, samotnou Maitake nebo kombinaci Maitake + vitamin C. Nejúčinnější v boji proti rakovinným buňkám byla kombinace Maitake + vitamin C, při použití 0,25 mg/ml Maitake a 0,3 mmol/l vitaminu C došlo ke snížení životaschopnosti buněk v kultuře o více než 50 %. Dalším zkoumáním se zjistilo, že tento efekt je způsobem tím, že tato kombinace zastavuje buněčný cyklus, jeho blokace vede k tomu, že se buňka nemůže rozdělit, tedy dále se množit. Nádorové buňky také podléhaly apoptóze, tj. typ buněčné smrti, a to ve více než 40 %. Díky Maitake a vitaminu C se snížila aktivita bílkovin, které buňky ochraňují před navozením apoptózy (Bcl-2), naopak došlo k posílení aktivity těch bílkovin, které přechod do apoptózy podporují, tj. kaspázy 3, Bax atd. Navíc se podařilo zjistit, že buňky nepodléhají jen apoptóze, ale je u nich spuštěna i autofagie, tedy zjednodušeně řečeno buňky stráví samy sebe. Tyto výsledky jsou velmi slibné a autoři z nich vyvozují, že stejně jako ničí Maitake s vitaminem C buňky in vitro, byl by výsledek stejný i in vivo, tedy při použití na živých organismech, a dále pak také v klinické praxi.

Zhao F, Zhao J, Song L, Zhang YQ, Guo Z, Yang KH. The induction of apoptosis and autophagy in human hepatoma SMMC-7721 cells by combined treatment with vitamin C and polysaccharides extracted from Grifolafrondosa. Apoptosis. 2017 Sep 11. doi: 10.1007/s10495-017-1421-z.