Čínský herbář
Čeština

Grifolin zabíjí buňky rakoviny vaječníků

Maitake je známá hlavně v Asii, kde ji využívá tradiční čínská medicína k léčbě mnoha onemocnění. Její účinky a využití k léčbě jsou potvrzovány i studiemi, a to i klinickými, tj. s pacienty. Je tak potvrzeno, že Maitake posiluje imunitní systém, snižuje hladinu cukrů a tuků v krvi, zabíjí některé patogeny, je silným antioxidantem a také zabíjí rakovinné buňky. Tento poslední zmíněný účinek testovali i autoři této studie. Testovali Maitake na buňky rakoviny vaječníků. Tento typ rakoviny je léčebně komplikovaný, což je dáno hlavně tím, že bývá poměrně pozdě odhalen. Nepůsobí totiž dlouho vůbec žádné obtíže. V případě metastáz a prorůstání nádoru do okolních tkání je léčba složitá a často nepostačující a pacienty umírají.

 

maitake_rakovina

 

Mohla by to však změnit Maitake, resp. jedna její složka, a to grifolin. Již v předchozích studiích i jiných vědců bylo potvrzeno, že grifolin umí rakovinné buňky zahubit. Autory studie však zajímalo, jak přesně grifolin na rakovinné buňky působí.

V přítomností grifolinu se rakovinným buňkám nedaří, ztrácí životaschopnost a schopnost se dále dělit a umírají apoptózou. Autoři zjistili, že za tímto efektem stojí inaktivace enzymu proteinové kinázy B (Akt) v buňkách a narušení nitrobuněčné signalizace cestou dalších kináz ERK1/2. Toto vede ke zvýšení aktivity proteinů, které vedou buňku k apoptóze. Blokáda buněčného cyklu je pak způsobená inhibicí cyklinu D1 aj. Je tedy patrné, že grifolin působí na rakovinné buňky mnoha cestami, čímž je více účinný, než kdyby cílil jen na jednu signální cestu rakovinných buněk. V tomto případě je nejdůležitější vliv na signální cestu Akt a ERK1/2. Rakovinné buňky díky tomu rychle umírají. Toho by bylo možné využít i v klinické praxi u pacientek.

 

Yan HChe XLv QZhang LDongol SWang YSun HJiang J. Grifolin induces apoptosis and promotes cell cycle arrest in the A2780 human ovarian cancer cellline via inactivation of the ERK1/2 and Akt pathways. Oncol Lett. 2017 Jun;13(6):4806-4812.