Čínský herbář
Čeština

Gui Zhi Fu Ling Wan a návaly horka u mladých menopauzálních žen

I další studie prokázala vhodnost Gui Zhi Fu Ling Wan pro ženy. Může též pomoci ženám v menopauze. Ty často trpí návaly horka, která jim výrazně snižují kvalitu života. Ženám se podává hormonální substituční terapie, která však nemusí být dobře tolerována a může mít i své nežádoucí účinky. Vyhodnocení výsledků více studií, které odpovídaly přísným kritériím na kvalitu provedení, doložilo účinnost Gui Zhi Fu Ling Wan.

women_beach

Jednalo se nakonec o 37 žen, u nichž došlo po užívání Gui Zhi Fu Ling Wan ke zlepšení příznaků o více než 40 %. Polovina žen cítila úlevu o 50 %. Pouze 2,7 % pacientek udávalo nějaký vedlejší účinek léčby Gui Zhi Fu Ling Wan. Jednalo se však o mírné příznaky. Samozřejmě k tomu, aby se mohlo 100% říct, že Gui Zhi Fu Ling Wan funguje, by bylo nutné provést rozsáhlé studie, ale i tyto výsledky nejsou nepodstatné. 

Cho KHKim YSJung WSKim TH.Effect of Gui-zhi-fu-ling-wan on hot flashes in young patients: a retrospective case series.J Acupunct Meridian Stud. 2011 Jun;4(2):129-33.