Čínský herbář
Čeština

Gui Zhi Fu Ling Wan omezuje shlukování krevních destiček

Tato studie sice neproběhla na pacientech, ale na celé krvi morčat, ale přesto potvrzuje již předešlá zjištění, že se zapojuje do ovlivnění krevního oběhu a krve. Mnoho pacientů má zvýšené riziko vzniku krevních zátek, trombů, v cévách, což vede k jejich uzávěrům, pokud se jedná o cévu v srdci nebo mozku, může to vést až k úmrtí.

krevni desticky

Rizikoví pacienti jsem tedy preventivně léčeni léky, které snižují jednak aktivitu krevních destiček, a jednak zasahují do kaskády srážení krve. V této studii autoři testovali, zda Gui Zhi Fu Ling Wan umí snížit shlukování destiček, tj. tvorbu trombů. Přidání Gui Zhi Fu Ling Wan mělo velmi podobný vliv jako aspirin, který se běžně používá i v lidské medicíně.  Omezilo se shlukování destiček. 

Terawaki KNoguchi MYuzurihara MOmiya YIkarashi YKase Y.Keishibukuryogan, a Traditional Japanese Medicine, Inhibits Platelet Aggregation in Guinea Pig Whole Blood.Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:295706.