Čínský herbář
Čeština

Gui Zhi Fu Ling Wan proti myomům dělohy

Směs Gui Zhi Fu Ling Wan  je dle odborných časopisů velmi účinná v boji s děložními myomy. Velmi účinná je v kombinaci s lékem, který je používán, mifepristonem. V jednom textu autoři shrnuli výsledky 38 randomizovaných kontrolovaných studií, jichž se dohromady účastnilo 3816.

myom

Tyto studie sledovaly účinnost Gui Zhi Fu Ling Wan s mifepristonem v porovnání s mifepristonem samotným u žen, které trpěly myomy. Pokud  byla podávána kombinace došlo k výraznějšímu zmenšení myomu a také ke zlepšení příznaků, které myomy provázejí, např. poruchy menstruace.

Chen N-N, Han M, Yang H, et al. Chinese herbal medicine Guizhi Fuling Formula for treatment of uterine fibroids: a systematic review of randomised clinical trials. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2014;14:2. doi:10.1186/1472-6882-14-2.