Čínský herbář
Čeština

Hericium a dlouhověkost

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý, „lví hříva“) je jedlá houba, která chutná trochu jako humr či krab a má jemnou delikátní vůni, dalo by se říct nehoubovou. Hericium má světlou, bílou až béžovou plodnici, která je pokrytá „bodlinami“, které z plodnice visí. Ty jsou měkké. Hericium roste hlavně na umírajících či mrtvých listnatých stromech, nejčastěji na dubech a javorech. Houba je po tisíciletí využívána v tradiční čínské medicíně jako léčivo a současné vědecké studie také dokládají, že Hericium má farmakologické účinky. Dokáže posilovat imunitní systém, mírnit patologické záněty, snižovat hodnoty cholesterolu, cukru a oxidační stresu, zabíjí nádorové buňky a chrání a podporuje regeneraci nervového systému. Jednou z nejdůležitějších složek Hericia jsou erinaciny, což jsou cyantinové diterpenoidy s mnoha účinky.

 

hericium_longevity

 

Cílem této studie bylo zjistit, zda mohou mycelia Hericia obohacená erinacinem A prodloužit život. Studie byla provedená na Drosophila melanogaster, jedná se o mušku, která je vhodným modelovým organismem v biologii, genetice atd. Je známá hlavně pod názvem octová muška. Testovány byly také myši, a to SAMP8, což jsou myši, které rychleji stárnou.

Stárnutí je spojené s degenerativními procesy v organismu, tkáně jsou poškozené a velké počty buněk umírají, ubývá jich. Proces stárnutí může urychlit oxidační stres a omezená kapacita těla regenerovat se. Látky označované jako anti-aging jsou schopné zpomalit stárnutí, snížit oxidační stres a podpořit přirozenou regenerační kapacitu těla.

Nejprve byly provedeny testy přežití na muškách. Celkem bylo využito 800 mušek, které byly rozděleny do 4 skupin a dány do 10 „sklenic“ v každé bylo 20 mušek. Všechny byly ve stejném prostředí. 1 skupina sloužila jako kontrolní, tj. nedostala Hericium, zatímco ostatní tři skupiny dostávaly různé dávky Hericia. Hericium prodloužilo život mušek v porovnání s kontrolní skupinou. Ta se dožívala 45‒47 dní. V případě Hericia se prodloužil život samečků až na 56,9 dní a u samiček na 60 dní.

Následoval test na SAMP8 myších, které byly také rozděleny do 4 skupin, jedna kontrolní a 3 byly léčené různými dávkami Hericia. Samci v kontrolní skupině žili průměrně 13 měsíců a samice 14 měsíců.  Nízká, střední a vysoká dávka Hericia změnila délku života na 15, 16, a 16 měsíců.

Autoři také popsali, že Hericium výrazně snižuje oxidační stres. Čím vyšší dávka, tím lepší výsledky byly získány.

Je tedy možné říci, že studií se podařilo získat informace o tom, že erinacinem A obohacená mycelia Hericia snižují oxidační stres a prodlužují život mušek až o 32 % a myší až o 23 % v porovnání se skupinami zvířat, která Hericium neužívala.

Li I-C, Lee L-Y, Chen Y-J, Chou M-Y, Wang M-F, Chen W-P, et al. (2019) Erinacine A-enriched Hericium erinaceus mycelia promotes longevity in Drosophila melanogaster and aged mice. PLoS ONE 14(5): e0217226. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217226