Čínský herbář
Čeština

Hericium a jeho antidepresivní účinky

Má rozčepýřenou plodnici, takže připomíná buď lví hřívu, nebo mořský korál. Hericium je známé hlavně v Asii, u nás je k nalezení vzácně, a to na jihu Moravy. V Asii je využíváno jak v gastronomii, tak kvůli jeho vlastnostem, které mohou být zdraví prospěšné. Hericium totiž po dlouhá staletí využívá i tradiční čínská medicína. Studie, které byly s Hericium prováděny, naznačují, že Hericium posiluje imunitní systém, reguluje metabolismus tuků, dokáže omezovat růst nádorů a ničit mnohé infekční patogeny. Hericium je jedinečné v tom, že umí stimulovat produkci nervového růstového faktoru a tím podpořit regeneraci periferní i centrální nervové soustavy.

 

hericium_deprese

 

 

Krom toho může pomáhat s nespavostí i psychickými obtížemi. Autoři sledovali, zda Hericium ovlivňuje depresivní stavy. Zda je může zlepšit. K pokusům využili myši, u nichž navodili a potvrdili deprese, byly vystaveny stresu. Myši rozdělili do skupin, kdy jedna nedostávala Hericium a další skupiny dostávaly extrakt z mycelií Hericia obohacených erinacinem A (přirozená součást Hericia) v různých dávkách, 100, 200 a 400 mg/kg. Hericium bylo podáváno po 4 týdny. Myši vykazovaly různé poruchy chování, byly zpomalené, méně aktivní, apatické, hůře zvládaly různé úkoly a testy, pomaleji reagovaly na bolestivé podněty aj. Byly také snížené hladiny neurotransmiterů, a to noradrenalinu, dopaminu a serotoninu, zvýšené však byly hladiny prozánětlivých cytokinů, např. IL-6 a TNF alfa. Podávání Hericia, hlavně pak v dávkách 200 a 400 tento stav změnilo. Projevilo se to na chování myší, dosahovaly lepších výsledků v testech než myši bez Hericia. Upravily se i hodnoty zánětlivých cytokinů, které mohou aktivovat imunitní systém a vyvolat mírný poškozující zánět v nervové soustavě, který může vést i k narušení chování a nálady. Navíc se zvýšily i hodnoty serotoninu a dalších neurotransmiterů. Přitom serotonin (ale i další dva  zmíněné neurotransmitery), resp. jeho hladiny, jsou v přímé souvislosti s depresemi, i lidská antidepresiva jsou založená na zvyšování hodnot serotoninu. Studie tedy prokázala, že extrakt z mycelií Hericia, který je obohacen erinacinem A působí na depresivní myši stimulačně, snižuje míru deprese. Toho by mohlo být využito i v klinické praxi jako podpora při léčbě depresí.

 

Chiu CHChyau CCChen CCLee LYChen WPLiu JLLin WHMongMC.Erinacine A-Enriched Hericium erinaceus Mycelium ProducesAntidepressant-LikeEffectsthroughModulating BDNF/PI3K/Akt/GSK-3β Signaling in Mice.Int J Mol Sci. 2018 Jan 24;19(2). pii: E341.