Čínský herbář
Čeština

Hericium a podpora regenerace nervové tkáně

Je však nepřehlédnutelná, neboť připomíná mořské korály. Nejhojněji se vyskytuje v Asii, kde je také využívána v kuchyni, ale hlavně při řešení zdravotních obtíží. S touto houbou pracuje dlouhá staletí tradiční čínská medicína. Hericium se však dostalo i do hledáčku moderní vědy, díky níž se potvrdilo, že Hericium je schopné modulovat aktivitu imunitního systému, být prevencí proti civilizačním nemocem, umí též zabíjet rakovinné buňky a mnohé infekční patogeny. Čím je však Hericium naprosto jedinečné, je jeho schopnost podporovat regeneraci nervové tkáně a ochraňovat ji před poškozením.
 
hericium_ericinacin
 

Tento efekt je doložen v mnoha studiích, kdy byl např. testován vliv Hericia na kognitivní funkce myší. Myši trpěly určitým druhem demence, obdoba lidské Alzheimerovy choroby, která se projevila narušením prostorové a rozpoznávací paměti, schopnosti se učit atd. Části takto postižených myší byl podáván preparát z Hericia, části nic. U myší s Hericiem došlo ke zlepšení narušených mozkových funkcí, při pokusech na nervových buňkách se ukázalo, že podporuje růst neuritů atd.

Zatím však neproběhly studie, které by ukázaly vliv Hericia na zdravý mozek. Vědci tedy nejprve testovali zdravé myši, provedli testy, zda se dokážou učit, rozpoznávat věci, správně reagovat atd. Poté jim začali podávat Hericium a následovaly stejné testy a výsledky se porovnávaly. Ukázalo se, že podávání Hericia zvýšilo úspěšnost myší v testech. Došlo ke zlepšení poznávací paměti, při dalším testování se ukázalo, že Hericium podporuje aktivitu hippokampu a zvyšuje přenos vzruchů, což vylepšuje také celkové funkce mozku. Podávání Hericia přitom nemělo na myši žádný negativní vliv. Hericium tedy nemusí být užíváno jen při obtížích, ale může také zlepšit současný stav a být prevencí proti poškození mozku.

 

Brandalise F, Cesaroni V, Gregori A, Repetti M, Romano C, Orrù G, Botta L, Girometta C, Guglielminetti ML, Savino E, Rossi P. Dietary Supplementation of Hericium erinaceus Increases Mossy Fiber-CA3 Hippocampal Neurotransmission and Recognition