Čínský herbář
Čeština

Hericium a růst neuritů

Hericium se hojně užívá coby léčebný prostředek v čínské medíně, ale ani vědě nezůstává skrytý. Mnohými pokusy je ověřeno, že dokáže působit na imunitní systém, aktivovat ho v boji proti infekcím a rakovinným buňkám a tlumit v případě alergií či autoimunit. Je také antioxidantem, dokáže snižovat hladinu cukrů a cholesterolu v krvi, čímž napomáhá zamezit rozvoji civilizačních nemocí. Jeho unikátnost však spočívá v působení na nervovou soustavu. Zde je potvrzeno, že regeneruje nervové buňky, je možné jej využít při podpoře mozkových funkcí u degenerativních pochodů v mozku atd.

neuronNa tuto problematiku se zaměřila i předkládaná studie, která se věnovala působení vodného extraktu z Hericia na růst neuritů na buňkách feochromocytomu, nádoru nadledvin, který produkuje adrenalin. Z Hericia byly vytvořeny nanopartikule s atomy zlata, a to kombinací vytvořeného vodného extraktu za přidání vodného roztoku AuCl4. Vytvořily se částečky označené jako AuNP.

Takto připravený materiál byl přidán k buněčné kultuře feochromocytárních buněk a sledoval se růst neuritů. U buněk v této kultuře došlo k růstu neuritů, výsledek se porovnával s pozitivní kontrolou, tj. buněčnou kulturou, ke které byl přidán nervový růstový faktor, který se 100% jistotou stimuluje růst neuritů, aby se potvrdilo, že u buněk může dojít k růstu neuritů. Podobného efektu se dosáhlo i s AuNP. Růst neuritů se zvyšoval se zvyšující se dávkou. Došlo k prodloužení neuritů až o 13 %, pokud byla do kultury přidána koncentrace 600 ng/mL AuPN. Může se zdát, že nárůst není veliký, ale pokud zvážíme, jak malé a pomalé jsou regenerační schopnosti neuronů, má tento výsledek velký význam.

Studie tedy uzavírá, že u dané metody podání AuNP je potvrzen stimulační efekt a růst neuritů, navíc je to metoda poměrně levná a dostupná. Je tedy možné, že se s ní setkáme i v klinické praxi, pokud budou pokusy dále probíhat.

Raman J, Lakshmanan H, John PA, Zhijian C, Periasamy V, David P, Naidu M, Sabaratnam V. Neurite outgrowth stimulatory effects of myco synthesized AuNPs from Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. on pheochromocytoma (PC-12) cells. Int J Nanomedicine. 2015 Sep 18;10:5853-63.