Čínský herbář
Čeština

Hericium bezpečná dávka

Jedná se o jedlou houbu, která je známá hlavně v Asii, kde je ovšem využívána i jinde než je v kuchyni. V tradiční čínské medicíně se používá k léčbě mnoha nemocí. Hericium je testováno a zkoumáno i moderními postupy. Je zjištěno, že moduluje aktivitu imunitního systému, má velmi pozitivní vliv na trávicí soustavu, hlavně pak na žaludeční vředy, dokáže zabíjet mnohé infekční patogeny, včetně Helicobacter pylori, je silným antioxidantem. Jeho nejznámější účinek je však na nervovou soustavu, kdy podporuje její hojení, regeneraci, ale také ji ochraňuje před poškozením. Je zde tedy možnost využití i neurologických nemocí jako jsou Alzheimerova choroba, ale také při poranění periferních nervů.
 
Hericium-bezpečná dávka
 

Jelikož jsou tedy prokázány účinky této houby, je nyní snaha najít maximální tolerovanou dávku, tedy dávku, která není pro organismus toxická, nepoškozuje jej. K tomu byl využit krysí model a vodný extrakt z plodnice Hericia. Krysám byly podávány dávky 250, 500 a 1000 mg/kg váhy, a to 90 dní. Po dobu podávání a po ukončení se sledoval stav zvířat, jejich hmotnost, změny v chování, prováděly se též krevní testy, kde se sledovaly počty buněk, koncentrace hlavních minerálů i antioxidační enzymy atd. Byly též vyšetřeny orgány, zda jsou na nich patrné nějaké změny.

Během pokusů nedošlo k úmrtí žádného ze zvířat. Ani při jedné z podávaných dávek se neobjevily žádné vedlejší účinky, které by se projevily chování krysy, změnou hmotnosti či dalších parametrů. Při bližším histologickém zkoumání krysích orgánů se ukázalo, že sledované orgány si zachovaly svou architekturu, nebyly tedy známky vážnějšího poškození. Drobné změny byly nalezeny na srdci, játrech a slezině, a to až v případě použití nejvyšší testované dávky.

V této studii tedy autoři nehledaly pozitivní účinky Hericia, ale nejvyšší bezpečnou dávku, ta je tedy do 1000 mg/kg, v tomto případě je užívání netoxické. Je jasné, že se jedná jen o pokusy na krysách, ale je možné převést je i na člověka.

Lakshmanan H, Raman J, David P, Wong KH, Naidu M, Sabaratnam V. Haematological, biochemical and histopathological aspects of Hericium erinaceus ingestion in a rodent model: a sub-chronic toxicological assessment. J Ethnopharmacol. 2016 Nov 2. pii: S0378-8741(16)31628-2.